Día 16 – Lusofonía

O galego e o portugués son linguas irmás que proceden dun tronco común: o galego-portugués medieval. Malia esa orixe tan próxima, que sabemos nós do portugués ou dos portugueses? E dos países nos que se fala portugués? Que elementos da cultura lusófona coñecemos os galegos? A resposta, aínda que resulte desalentadora, é “moi pouco”. Pero ...