Socios

Socios

Augas de Galicia. O ente público Augas de Galicia ten competencias na administración e planificación hidráulica de Galicia. As súas atribucións céntranse nos campos de abastecemento, saneamento e depuración, así como o control e planificación hidrolóxica na Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

VISITAR WEB


Instituto Enerxético de Galicia (INEGA). Ente público competente en materia de enerxía. Centra a súa actividade na elaboración de programas e proxectos de investigación e desenvolvemento de tecnoloxías enerxéticas.

VISITAR WEB


Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (ITG). Entidade que contribúe ao progreso e xeración de coñecemento tecnolóxico e á súa aplicación para o desenvolvemento da capacidade competitiva de empresas, profesionais e organizacións.

VISITAR WEB


Águas do Municipio do Porto. Ente que ten como misión garantir a xestión completa e eficaz do ciclo urbano da auga na súa área de influencia.

VISITAR WEB


Instituto de Ciência e Inovaçao em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI). Instituto de novas tecnoloxías orientadas á innovación de base tecnolóxica e transferencia de tecnoloxía.

VISITAR WEB