Vedra medra co feitizo do Camiño

05. Marzo 2018
Para ver as distintas actuacións deste proxecto que se desenvolve no C.P.I. Plurilingüe de Vedra recomendamos visitar os seguintes enlaces: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpidevedra/taxonomy/term/124 https://www.facebook.com/vedramedra/?fref=ts