Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Junio, 2021

01. julio 2021
Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Junio, 2021 Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en junio de 2021 Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publican os ...

Recopilación normativa. Comunidades autónomas. Abril, 2021

03. mayo 2021
Recogemos, para su consulta, una selección de normas de ámbito social publicadas en los diarios oficiales de las comunidades autónomas en abril de 2021 Comunidades autónomas. Abril, 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se ...

Recopilación normativa. Comunidades autónomas. Marzo, 2021

05. abril 2021
Recopilación normativa. Comunidades autónomas. Marzo, 2021 Recogemos, para su consulta, una selección de normas de ámbito social publicadas en los diarios oficiales de las comunidades autónomas en marzo de 2021 Comunidades autónomas. Marzo, 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Resolución de 22 de febrero ...

Normativa de ámbito social. BOE. Marzo, 2021

05. abril 2021
Recogemos, para su consulta, normativa de ámbito social, publicada en el Boletín Oficial do Estado (BOE) en marzo de 2021 Normativa de ámbito social. BOE. Marzo, 2021 MINISTERIO DEL INTERIOR. Convenios. Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de…, para la ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo, 2021

05. abril 2021
Recogemos para su consulta, normativa de ámbito social publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en marzo de 2021 Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo, 2021 Presidencia da Xunta de Galicia. CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas (DOG nº 40 do 01.03.2021) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210301/AnuncioC3B0-250221-0001_gl.html ...