Los niños y los adolescentes en el informe anual del Defensor del Pueblo 2016

20. Marzo 2018
Presentamos a continuación o último informe do Defensor do Pobo sobre a infancia e a adolescencia en 2016. A institución quere contribuír, desta maneira, á tarefa de sensibilizar ao conxunto da sociedade sobre a necesidade de garantir e materializar os dereitos dos menores de idade. Defensor del Pueblo, Los niños y los adolescentes en el ...

BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social | Nº 12 (Xaneiro-febreiro 2018)

01. Marzo 2018
Xa se pode consultar o nº. 12 do BdB. Boletín de Benestar cunha recompilación de novas relacionadas coa actividade desta consellería, Contén tamén, información bibliográfica, estatística e normativa relacionada co ámbito social. BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 12 (Xaneiro-febreiro 2018).  Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Sección de ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Febreiro, 2018

01. Marzo 2018
Xa se pode consultar a recompilación normativa das comunidades autónomas publicada en febreiro de 2018   Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Corrección de errores de la Orden de 26 de julio de 2017, por la que se modifica la Orden de 11 de febrero de ...

Guía para incorporar el enfoque de género en la planificación de políticas sociales

06. Febreiro 2018
Guía editada pola Xunta de Andalucía e dirixida ás persoas que planifican políticas sociais co obxectivo de introducir o concepto de transversalidade de xénero nas súas comunicacións. García, M. (coord.), et al., Guía para incorporar el enfoque de género en la planificación de políticas sociales. Granada, Escuela Andaluza de Salud Pública, 2016, 116 p. O ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xaneiro, 2018

02. Febreiro 2018
Xa se pode consultar a recompilación normativa das comunidades autónomas publicada en xaneiro de 2018   Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Educación. Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa segunda convocatoria extraordinaria, en ...