Debullando a tecnoloxía | As polgadas das pantallas. Que son e como se miden

Seguro que estás canso de escoitar falar desta unidade de medida:  os televisores, os móbiles… hoxe repasamos que son exactamente as polgadas e como se miden as pantallas dos trebellos.

pulgadaUnha polgada é unha unidade de medida antropométrica; isto é, relacionada co corpo humano. Equivale ao ancho da primeira falanxe do polgar e foi moi empregada en moitos países do mundo.

Como estarás pensando, esta medida podía variar entre persoas e, sobre todo, entre países. De feito, cada país fixaba a medición da súa polgada en función da falanxe do rei. Por exemplo, a polgada en Castela medía 23,22 milímetros, e a polgada inglesa é de 25,4 milímetros. A introdución do Sistema Métrico Decimal no século XIX fixo caer en desuso esta medida.

Actualmente a polgada está fixada en 25,4 milímetros, e emprégase para a medición de televisores, monitores, teléfonos… e canos! Cando escoitas falar dun “cano de 20” refírese ao tamaño en polgadas do cano (neste caso, dunha polgada e un cuarto).

Outras medidas antropométricas son o pé (30,48cm ou o tamaño dun pé) ou a iarda (91,44cm ou a distancia dende o nariz ata a punta dos dedos dunha man), que se empregan no mundo anglosaxón.

Que se mide, o alto ou o ancho da pantalla?

Ningunha das dúas formas: para medir as polgadas que mide unha pantalla empregamos a diagonal, dende a esquina inferior ata a esquina superior oposta. Contamos o número de polgadas que ten esa liña diagonal e… xa teño o tamaño da pantalla

Fonte: comologia.com

Fonte: comologia.com

Hai móbiles máis cómodos ca outros e non so ten que ver o tamaño da pantalla

Efectivamente; como medimos a diagonal para coñecer o tamaño da pantalla, pode ser que varios terminais coincidan no tamaño en polgadas da pantalla, pero os que resultan máis anchos (e, por tanto, menos altos) son máis incómodos na man.

Outros factores que inflúen na comodidade son a curvatura da parte traseira (a curvatura produce máis sensación de comodidade e mellor agarre) ou o borde do terminal (se é máis fino, será máis cómodo).

1 comentario

  1. Pingback: Guía practica | Como escoller un lector de libros electrónicos - Xente Dixital

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.