Sabes que son os Códigos Plus de Google? A nova alternativa á xeolocalización

Cando nos preguntan pola nosa dirección, é sinxelo dicir en que rúa vivimos e achegar o código postal para que se nos  peuda localizar de maneira sinxela. Pero hai nalgunhas partes do planeta que isto non é tan sinxelo, xa que ás veces non hai rúas definidas ou a nomenclatura depende da rexión e de para que se vaia a utilizar.

Este problema preséntase sobre todo en países menos desenvolvidos e Google ideou un sistema para poder axudar a este tipo de países a localizar as súas casas: os Códigos Plus ou “plus  codes” (en inglés).

En que consisten estes códigos? Os códigos plus son curtos, simples e fáciles de usar. Constan dun código de área de catro caracteres e dun código local composto por catro, un signo de suma e dous caracteres máis, co que en total son dez caracteres. Ademais, baséanse na latitude e a lonxitude, co que se poden dispoñer en cuadrícula e describir, como diciamos, todos e cada un dos puntos do planeta.

O primeiros catro caracteres son, diciamos antes, o código de área. Esta identificación comprende unha rexión de aproximadamente 100 x 100 quilómetros. O seguintes seis caracteres, o código local, describen a veciñanza e o edificio, representando aproximadamente 14 x 14 metros. A combinación de ambos os códigos, que compoñen o código global, permiten localizar en primeiro termo unha ampla zona do mapa e, a continuación, unha localización exacta dentro dela.

O sistema, obra dun grupo de enxeñeiros de Google, foi desenvolvido en código aberto. Polo que calquera pode ver con detalle como funciona e desenvolver as súas propias aplicacións para calquera propósito.

Como saber o noso Código Plus? De maneira moi sinxela, tan só temos que ir a esta dirección de  google maps especial e poñer a nosa. Así saberemos o noso Código Plus que, se o seu uso esténdese, seguro que terá moita utilidade en aplicacións  e usos na vida real.

 

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.