Tecnoloxía do futuro presente: así poderemos controlar o que comemos

No mundo tecnolóxico os sensores son un dos alicerces sobre os que se apoian a maioría de características que nos son útiles: desde a vibración dun teléfono, a temperatura da nosa calefacción ou que lle coche detecte que estamos a facer unha gran freada e axúdenos cos freos ABS.

Hai sensores en case calquera cousa que nos imaxinemos, e grazas a unha empresa estadounidense vai haber un sitio máis onde parar de imaxinar: a nosa boca. E é que inventaron un pequeno sensor que é capaz de detectar o que comemos.

Así como dicímolo: é un sensor de apenas dous milímetros cadrados que se implanta na parte irregular dos dentes e que é capaz de rastrexar substancias como o sal, a glicosa ou o alcol cando a estamos inxerindo.

Segundo os responsables, a Universidade de  Tuft de  Massachussets, o pequeno sensor ten unha vida de aproximadamente un mes e utiliza tecnoloxía  RFID (a mesma que o bono bus ou o cartón de entrada para o traballo) para conectarse co exterior. Ao parecer o sensor ten un material  biosensitivo que reacciona ante a glicosa, o sal e o alcol aínda que, comentaron, que no futuro esperan que poida detectar máis substancias e póidase usar noutras zonas máis  alla dos dentes.

Como se comunica o sensor? Pois a través dun sinal de radiofrecuencia, o  RFID, que se conecta ao noso móbil ou dispositivo dedicado á tarefa e transmite as cantidades inxeridas das substancias detectadas.

Quen sabe, quizais grazas á evolución deste tipo de sensores podemos ter un pequeno Pepito Grilo dicíndonos en directo que debemos comer ou que non se estamos no medio dunha dieta. Tempo ao tempo.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.