Un algoritmo WiFi para saber cantas persoas hai na habitación

Como se pode saber cantas persoas hai nunha habitación de maneira automática? Na actualidade a tecnoloxía dános sistemas de intelixencia artificial e identificación de persoas para facer estas contas, pero tamén hai outras maneiras máis orixinais e útiles de facelo. Hai uns días uns científicos da Universidade de Santa Barbara en California presentaron unha curiosa maneira: a través da sinal Wifi.

Como se pode contar o número de persoas nun lugar mediante a sinal Wifi? Pois debido á calidade da conexión. É dicir, sendo a Wifi un sinal inalámbrico, a presenza de persoas afecta á súa calidade xa que o corpo humano absorbe a onda, diminuíndo a súa intensidade e, por tanto, a súa calidade.

Segundo os investigadores, con tan só un router e un receptor poden facelo. E é que deseñaron un algoritmo que é capaz de facer unha aproximación de cantas persoas hai tan só medindo a calidade de sinal que recibe o receptor. Ao parecer, este curioso e novo sistema funciona con ata 20 persoas e case en calquera tamaño de habitáculo.

Que utilidade pode ter este sistema? Pois vai dirixido principalmente ao mundo da domótica. Grazas a este algoritmo reduciríanse custos na detección de persoas dentro dunha casa, polo que os sistemas poderían activar a calefacción ou o aire acondicionado (por poñer un exemplo) segundo haxa ou non xente na habitación, ou controlar a temperatura dependendo tamén do número de persoas que haxa. Desta maneira, os sistemas domóticos deixarían de depender de cámaras que identifiquen persoas, aforrando diñeiro en dispositivos e tamén evitando os problemas de privacidade que unha cámara que identifique persoas pode traer.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.