¿Como sabemos que un móbil é resistente á auga?

Non fai moito a resistencia ao po e á auga nos teléfonos móbiles eran características que só se podían ver nos modelos de alta gama. Hoxe en día, a maioría de terminais dispoñen destas proteccións en maior ou menor medida pero como funciona esta protección e como sabemos os seus límites?

Para identificar fácil e rapidamente o nivel de resistencia dun móbil (ou calquera dispositivo electrónico), existe a certificación IP; actualmente, o maior grao de protección IP que pode ter un teléfono fronte á auga e ao po é IP68. Que significa este número e que probas pasan os dispositivos para obtela?

Que é o grao de protección IP

A certificación IP é un estándar creado pola Comisión  Electrotécnica Internacional para cualificar o nivel de protección que teñen os materiais contedores dun dispositivo ou equipo fronte á entrada de elementos estraños (líquidos ou po).

É dicir, o grao de protección IP dun móbil indícanos ata que punto é resistente fronte á entrada de po e de auga (temos desde dispositivos que só soportan  salpicaduras ata aqueles que poden mergullarse a distintas profundidades). Ese grao de protección IP vén definido pola norma internacional  IEC 60529  Degrees  of  Protection está formado por dúas letras (IP) e dúas cifras:

As letras IP son as iniciais de “Ingress  Protection”, é dicir, a protección contra o ingreso (ou entrada) de obxectos que invadan o contedor de calquera equipo.

O valor do primeiro díxito numérico describe o nivel de protección ante o po.

O valor do segundo díxito numérico indica o nivel de protección fronte a líquidos (normalmente auga).

Como regra xeral pódese establecer que canto maior sexa o número en ambos os casos, máis protección ofrecerá o dispositivo. No mundo real, os números de protección ao pobo e á auga pódense traducir da seguinte maneira:

RESISTENCIA AO PO

 • IP0X: Sen protección
 • IP1X: Protexido contra os obxectos sólidos cun diámetro superior a 50 mm
 • IP2X: Protexido contra os obxectos sólidos cun diámetro superior a 12,5 mm
 • IP3X: Protexido contra os obxectos sólidos cun diámetro superior a 2,5 mm
 • IP4X: Protexido contra os obxectos sólidos cun diámetro superior a 1 mm
 • IP5X: Protexido contra o po; entrada limitada (sen depósitos daniños)
 • IP6X: Protección total fronte ao po

RESISTENCIA Á AUGA

 • IPX0: Sen protección especial
 • IPX1: Protexido contra a auga vertida (goteo)
 • IPX2: Protexido contra a auga vertida (goteo) cando está inclinado ata 15 graos con respecto á súa posición normal
 • IPX3: Protexido contra a auga asperxida ( spray)
 • IPX4: Protexido contra as salpicaduras de auga
 • IPX5: Protexido contra a auga en chorros a presión
 • IPX6: Protexido contra chorros a alta presión
 • IPX7: Protexido contra os efectos da inmersión a 1 metro durante 30 minutos
 • IPX8: Protexido contra inmersión a certa profundidade (que debe ser especificada polo fabricante) e máis de 30 minutos

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.