Google, Microsoft, Twitter e Facebook únense para crear un estándar para a transferencia de datos persoais

Coa posta en marcha do novo Regulamento Xeral de Protección de Datos, un dos dereitos que se nos deu aos usuarios é o da  portabilidade dos nosos datos. Este dereito indica que as empresas que posúan datos sobre nós, teñen que darnos as máximas facilidades para acceder aos nosos datos e poder transferilos a provedores similares.

Con, entre outras cousas, o propósito de cumprir á perfección este novo dereito, catro grandes tecnolóxicas e  almaceadores  de datos como son Google, Facebook, Twitter e Microsoft chegaron a un acordo para crear un estándar para facilitar a transferencia de datos persoais entre plataformas.

Este novo estándar será de código aberto e dispoñible para todo o mundo, estará baixo o paraugas da nova iniciativa chamada Data  Transfer  Project e foi presentado hai uns días por parte de Twitter, unha das empresas que máis empeño puxo nesta iniciativa.

A idea detrás de Data Transfer  Project é dar ferramentas a usuarios e tamén  desarrolladores para poder transferir a nosa información dun sistema a outro de maneira sinxela. Un exemplo claro, se temos as nosas fotografías almacenadas en Google Fotos, que podamos movelas á plataforma de Facebook sen necesidade de descargalas todas.

Todos estes procesos van realizar a través de sistemas accesibles para o usuario e tamén de APIs públicas coas que os  desarrolladores externos tamén poden adaptar os seus sistemas a este novo estándar que pretende estar en toda a industria.

Por agora, o sistema está aínda en desenvolvemento pero é de esperar que no 2019 teñamos xa definido, e desenvolvido, sistemas que nos permitan transferir a nosa información e datos sen complicarnos a vida.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.