Google, Microsoft, Twitter e Facebook únense para crear un estándar para a transferencia de datos persoais

Coa posta en marcha do novo Regulamento Xeral de Protección de Datos, un dos dereitos que se nos deu aos usuarios é o da  portabilidade dos nosos datos. Este dereito indica que as empresas que posúan datos sobre nós, teñen que darnos as máximas facilidades para acceder aos nosos datos e poder transferilos a provedores similares.

Con, entre outras cousas, o propósito de cumprir á perfección este novo dereito, catro grandes tecnolóxicas e  almaceadores  de datos como son Google, Facebook, Twitter e Microsoft chegaron a un acordo para crear un estándar para facilitar a transferencia de datos persoais entre plataformas.

Este novo estándar será de código aberto e dispoñible para todo o mundo, estará baixo o paraugas da nova iniciativa chamada Data  Transfer  Project e foi presentado hai uns días por parte de Twitter, unha das empresas que máis empeño puxo nesta iniciativa.

A idea detrás de Data Transfer  Project é dar ferramentas a usuarios e tamén  desarrolladores para poder transferir a nosa información dun sistema a outro de maneira sinxela. Un exemplo claro, se temos as nosas fotografías almacenadas en Google Fotos, que podamos movelas á plataforma de Facebook sen necesidade de descargalas todas.

Todos estes procesos van realizar a través de sistemas accesibles para o usuario e tamén de APIs públicas coas que os  desarrolladores externos tamén poden adaptar os seus sistemas a este novo estándar que pretende estar en toda a industria.

Por agora, o sistema está aínda en desenvolvemento pero é de esperar que no 2019 teñamos xa definido, e desenvolvido, sistemas que nos permitan transferir a nosa información e datos sen complicarnos a vida.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.