Foi o teu contrasinal roubado? Compróbao neste web

Internet é un mundo onde se poden facer multitude de cousas. Lamentablemente, entre esas cousas tamén está a parte negativa, onde hai xente que se dedica a atacar aos demais para sacar o máximo proveito.

Nos últimos meses vivimos na rede ataques a diferentes bases de datos de usuarios de varias aplicacións web. Xa fóra por un fallo de seguridade, por un ataque coordinado ou por algún tipo de virus, o noso usuario e contrasinal puido ser obtido por delincuentes sen que nós saibámolo.

Como podemos sabelo? Pois grazas a esta páxina, a cal nos permite introducir o noso contrasinal (si, o noso contrasinal) e comprobar se esta aparece nas máis de 300 millóns de contrasinais roubados ao longo do tempo. A introdución do contrasinal é segura, xa que en ningún momento relaciónase cun usuario, un correo electrónico ou unha conta do banco. Por suposto, o noso contrasinal pode aparecer na lista porque outro usuario ten a mesma, pero se utilizamos un contrasinal complexo esta non debería aparecer.

Como crear un bo contrasinal

Ter un bo contrasinal nos nosos servizos web é primordial na seguridade. Para que o noso contrasinal non sexa difícil de adiviñar, esta ten que ter máis de seis caracteres, mesturar maiúsculas e minúsculas e conter algún número e tamén algún signo de puntuación.

Se nos é complicado memorizar un contrasinal tan complexo, sempre podemos utilizar programas que nos axuden a xestionar os contrasinais, tal e como vos comentamos aquí en Xente Dixital

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante lopd@xunta.es.