Non che chega a conexión? Como mellorar a túa conexión WiFi

Non podemos vivir sen Wifi. Aínda que os datos móbiles adoitan sacarnos de máis dun apuro, a maioría dos nosos gadgets necesitan unha conexión sen fíos para funcionar, tanto se falamos de portátiles, como móbiles ou tablets.

Aínda que a conexión sen fíos ten moitos proles, ten unha contra importante: a súa cobertura. En moitas ocasións atopámonos que a conexión chega con moi mala calidade a algúns lugares da nosa casa ou, directamente, non chega. Hoxe dámosvos uns sinxelos consellos para mellorar a vosa conexión Wifi en lugares pechados. 

Analiza a posición do router

Se temos a posibilidade de situar o noso router como queiramos, o ideal sería pensar de maneira analítica onde colocar o router. O adecuado sería poñer o router nunha posición o máis alta posible e o máis centrado dentro da casa. Por suposto, telo o máis despexado posible para que a emisión atópese os obstáculos posibles.

Coloca ben as antenas

Se dispós dun router con antenas externas, para mellorar a conexión Wifi hai que colocalas ben. A correcta colocación, que case ninguén ten, é poñer unha en vertical e outra en horizontal. Si, aínda que todos os fabricantes mostren nas súas fotos as antenas en vertical, a posición adecuada para lograr a maior cobertura é de maneira perpendicular.

Configurar as canles da nosa conexión

Esta é unha solución unha pouco avanzada. A través da páxina de administración do router (que varía segundo a marca, o aconsellable é mirar as instrucións) podemos cambiar a canle da sinal Wifi para buscar o menos saturado.

E como podemos encontrar     a canle con menos conexións? Pois utilizando unha aplicación como Wifi Analyzer para Android que nos dá información das conexións que temos ao redor. O ideal sería seleccionar a canle (a estrada pola que vai a conexión, por dicilo dalgunha maneira) con menos conexións para que haxa o mínimo de interferencias posibles.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.