Que é o Internet das cousas?

internet-de-las-cosas

Cando lemos sobre tecnoloxía ou conectividade, en moitas ocasións aparece o termo “Internet das cousas”. Esta palabra usada no mundo tecnolóxico, a miúdo confúndese o seu significado, xa que por como está formada podemos pensar de maneira equivocada o que é. Hoxe explicámosvos o seu significado, a súa historia e o que pretende ser “O Internet das Cousas”

Que é o Internet das Cousas?

“O Internet das Cousas” é un termo que vén, como case todo en tecnoloxía, do inglés e a súa tradución homónima “Internet of Things” ou “IoT”. Foi proposto en 1999 por Kevin Ashton, profesor do MiT  que buscaba a miúdo un termo para referirse a todos os dispositivos que tiñan conectados no seu laboratorio.

Desta maneira, o “Internet das Cousas” é un termo que se refire aos obxectos comúns que están interconectados entre si. Pero non a calquera obxecto, se non aos dispositivos que son capaces de conectarse e intercambiar información entre eles e, nalgúns casos, funcionar de maneira autónoma sen que unha persoa interveña nas súas accións.

Onde está O Internet das Cousas?

Casos de “O Internet das cousas” sería, por exemplo, unha neveira que, grazas á súa conexión a Internet, é capaz de intercambiar información co dispensador de auga e saber cando ten que pedir unha nova botella antes de que esta acábese. Tamén sería o sistema de calefacción da nosa casa, que se comunica co GPS do noso teléfono móbil e sobe a temperatura cando sabe que imos dirección a casa e estamos a unha distancia próxima.

Cando se acuñou o termo “Internet das Cousas” a idea ía sempre cara á tecnoloxía de consumo, é dicir, a que podemos usar día a día calquera persoa. Pero na actualidade, este termo está moito máis globalizado e aplícase a mundos tan diferentes como os automóbiles, a sanidade ou a actividade industrial.

Para que serve?

Despois de saber que é e onde aplícase, podémonos preguntar para que serve exactamente unificar todo este tema. Hai unha resposta rápida e sinxela: para xerar estándares. En “O Internet das cousas” existen miles de dispositivos, e para que estes se comuniquen entre si ten que haber definidos uns estándares de comunicación, tanto a nivel de transporte desa comunicación (bluetooth, ondas de radio, Internet…) como a maneira en como está codificado a mensaxe (OCF, XSF… protocolos complexos de comunicación).

Que futuro ten o Internet das Cousas? Moito. Sobre todo se pensamos que agora todo está conectado, desde o noso coche, pasando pola nosa neveira ou o reloxo que vestimos. Queremos que o noso coche se abra cando nos achegamos a el? Pois grazas a “O Internet das Cousas” poderémolo desfrutar.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.