Escenario enerxético de Galicia: aforro e eficiencia

Ponencia realizada por INEGA na xornada de presentación de AQUALITRANS.

Ponente: Emérito Freire Sambade

Título da ponencia: Escenario Enerxético de Galicia: aforro e eficiencia.

INEGA é o ente público competente en materia de enerxía. Centra a súa actividade na elaboración de programas e proxectos de investigación e desenvolvemento de tecnoloxías enerxéticas.

Podes descargar a ponencia completa aquí:

INEGA