Proxecto AQUALITRANS

Ponencia realizada por Augas de Galicia na xornada de presentación de AQUALITRANS. Programa de Cooperación Interreg V- A España – Portugal 2014 – 2020

Ponente: Iván Cacheiro Villamisar.

Título de la ponencia: Proxecto AQUALITRANS

O ente público Augas de Galicia ten competencias na administración e planificación hidráulica de Galicia. As súas atribucións céntranse nos campos do abastecemento, saneamento e depuración, así como no control e planificación na Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

Podes descargar a ponencia completa aquí:

AUGASDEGALICIA