CUARTA PUBLICACIÓN REALIZADA NO MARCO DO PROXECTO AQUALITRANS: EDAR 4.0: APLICACIÓNS SOFTWARE PARA A XESTIÓN AVANZADA NAS DEPURADORAS

12. Agosto 2020
CUARTA PUBLICACIÓN REALIZADA NO MARCO DO PROXECTO AQUALITRANS: EDAR 4.0: APLICACIÓNS SOFTWARE PARA A XESTIÓN AVANZADA NAS DEPURADORAS
O Instituto Tecnológico de Galicia en colaboración coa entidade pública empresarial Augas de Galicia como beneficiarios do proxecto AQUALITRANS, financiado na 1ª convocatoria do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2014-2020, realizaron a publicación dun artigo técnico sobre as aplicacións software para a xestión avanzada de EDAR desenvoltas no marco do proxecto. O artigo, que ...

TERCEIRA PUBLICACIÓN REALIZADA NO MARCO DO PROXECTO AQUALITRANS: FERRAMENTAS DE ANÁLISE ENERXÉTICA PARA EDAR

19. Decembro 2019
O Instituto Tecnolóxico de Galicia, en calidade de beneficiario do Proxecto Europeo de AQUALITRANS, aprobado no marco do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2014-2020, realizou a publicación de Ferramentas de análise enerxética para EDAR. O obxectivo da publicación elaborada por Fernando Echevarría Camareiro e Eduardo Fontúrbel Martínez do Departamento de Enerxía do Instituto Tecnolóxico ...