Documentación

 • MODELOS DE DOCUMENTOS PARA NOVOS PLANS

A continuación pódense descargar os modelos de documentos para a elaboración dun Plan municipal de abastecemento autónomo. Estes documentos conteñen os requisitos mínimos que debe cumprir o Plan para acadar os obxectivos previstos:

 1. MODELO DE PLAN DE ABASTECEMENTO AUTÓNOMO
 2. MODELO DE FORMULARIOS PARA A RECOLLIDA DE DATOS EN CAMPO
 3. PROPOSTA DE MODELO DE INFORME TÉCNICO SANITARIO
 4. INFORME DE REQUERIMENTO MÍNIMOS DE PLANS DE ABASTECEMENTO AUTÓNOMO

 

 • DOCUMENTOS XERADOS NOS PLANS PILOTO

A continuación pódese comprobar e descargar a documentación xerada durante a elaboración dos Plans municipais de abastecemento autónomo nos 6 concellos piloto, que serviron para establecer a metodoloxía de traballo e o contido mínimo requirido nos modelos de documentos:

1. Oia

2. Baleira

3. Oímbra

4. Mondariz

5. San Xoán de Río

6. Cerdedo-Cotobade

 

 • INFOGRAFÍAS E PUBLICACIÓNS
 1. Infografía de lanzamento
 2. Infografía calidade da auga
 3. Infografía modelo de sistema de abastecemento autónomo
 4. Infografía modelo de mananciais
 5. Infografía modelo de depósitos
 6. Infografía modelo de instalación de tratamento
 7. Infografía resumo de diagnose do municipio de Baleira
 8. Infografía resumo de diagnose do municipio de Cerdedo-Cotobade
 9. Infografía resumo de diagnose do municipio de Mondariz
 10. Infografía resumo de diagnose do municipio de Oia
 11. Infografía resumo de diagnose do municipio de Oímbra
 12. Infografía resumo de diagnose do municipio de San Xoán de Río
 13. Infografía resumo actuacións do municipio de Baleira
 14. Infografía resumo actuacións do municipio de Cerdedo-Cotobade
 15. Infografía resumo actuacións do municipio de Mondariz
 16. Infografía resumo actuacións do municipio de Oia
 17. Infografía resumo actuacións do municipio de Oímbra
 18. Infografía resumo actuacións do municipio de San Xoán de Río

 

 • VÍDEOS 
 1.  Presentación Plans Municipais de Abastecemento Autónomo
 2. Traballos de campo dos Plans Municipais de Abastecemento Autónomo
 3. Peche Plans Municipais de Abastecemento Autónomo