Protexer os ríos

24. Xullo 2020
Protexer os ríos
Cando falamos de que os humanos, e en definitiva, tódolos seres vivos, somos auga, é que en realidade dúas terceiras partes do noso corpo están compostas dela. A auga que consumimos no noso día a día proven dos ríos, non obstante, sabías que soamente un 2,5% de todo este recurso no planeta é auga doce? ...