Como previr e actuar ante o risco de inundación?

30. Setembro 2020
Como previr e actuar ante o risco de inundación?
Nos meses de verán, onde as precipitacións teñen menos frecuencia poden chegar a producirse episodios de seca, ou como como sucedeu nas zonas de Ortigueira e A Mariña coa situación de prealerta. Sen embargo, coa chegada do outono cambia a tendencia e estes niveis de precipitacións incrementan pudendo chegar a ocasionar inundacións nalgunhas áreas. Coas ...

Protexer os ríos

24. Xullo 2020
Protexer os ríos
Cando falamos de que os humanos, e en definitiva, tódolos seres vivos, somos auga, é que en realidade dúas terceiras partes do noso corpo están compostas dela. A auga que consumimos no noso día a día proven dos ríos, non obstante, sabías que soamente un 2,5% de todo este recurso no planeta é auga doce? ...

A importancia de depurar en tempos da covid-19

29. Maio 2020
A importancia de depurar en tempos da covid-19
A auga é un ben moi escaso que debemos preservar. Na actualidade precisamos unha gran cantidade deste imprescindible recurso hídrico para a nosa vida cotiá. O consumo de auga potable, os seus usos nos fogares, na industria, na limpeza, no abastecemento para parques e xardíns ou en instalacións deportivas son só algúns exemplos. Non obstante, ...