“Shadowbanned”, así podes quedarte fora de Instagram sen querelo

Cando usamos unha plataforma web estamos suxeitos a cumprir as súas normas de uso e utilización. Estas normas adoitan ser bastante longas e cheas de linguaxe técnica e legal que fan que a maioría de usuarios, por non dicir todos, nin as leamos á hora de utilizar a plataforma.

A plataforma segue a súa normativa ao pé da letra e, na maioría de ocasións, é aplicada de maneira automática por servizos dentro da plataforma que detectan quen está a facer algo incorrecto de maneira automática. Lamentablemente, este  automatismo pode levar a falsos positivos que nos poden facer a vida un pouco máis complicada.

Instagram ten estes  automatismos e unha das súas deteccións chámase  Shadowbanned. E todos podemos caer nela.

Que é o  Shadowbanned?

Este nome tan raro refírese a un nivel principiante de protección de si mesma de  Instagram. É dicir, é unha das barreiras que nos pon a plataforma cando cre que estamos a facer algo incorrecto.

Como podemos saber se estamos afectados? Pois se podemos entrar á rede social pero o noso alcance (comentarios,  likes e visitas) baixou de maneira importante nuns días. Outro síntoma é non aparecer nas procuras, xa que o fai a plataforma é “ocultarnos” da comunidade.

Por que se me aplicou?

As razóns de estar nesta zona de sombra poden ser moitas pero as máis comúns son: utilizar un  hashtag inventado de maneira habitual, utilizar  hashtags prohibidos moi a miúdo, ser obxecto de  bots automáticos, seguir a moita xente en moi pouco tempo.

Como podo saír da zona escura?

Se detectamos que estamos na zona escura e saímos dela temos malas noticias: non hai unha forma infalible. Pero hai algunhas accións que podemos facer:

  • Desactivar a nosa conta 72 horas
  • Deixar de usar ferramentas automáticas para a publicación
  • Contactar con Instagram para comentar o problema.
  • El “Shadowban” non é infinito e normalmente desaparece pasadas unhas semanas.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.