Foi o teu contrasinal roubado? Compróbao neste web

Internet é un mundo onde se poden facer multitude de cousas. Lamentablemente, entre esas cousas tamén está a parte negativa, onde hai xente que se dedica a atacar aos demais para sacar o máximo proveito.

Nos últimos meses vivimos na rede ataques a diferentes bases de datos de usuarios de varias aplicacións web. Xa fóra por un fallo de seguridade, por un ataque coordinado ou por algún tipo de virus, o noso usuario e contrasinal puido ser obtido por delincuentes sen que nós saibámolo.

Como podemos sabelo? Pois grazas a esta páxina, a cal nos permite introducir o noso contrasinal (si, o noso contrasinal) e comprobar se esta aparece nas máis de 300 millóns de contrasinais roubados ao longo do tempo. A introdución do contrasinal é segura, xa que en ningún momento relaciónase cun usuario, un correo electrónico ou unha conta do banco. Por suposto, o noso contrasinal pode aparecer na lista porque outro usuario ten a mesma, pero se utilizamos un contrasinal complexo esta non debería aparecer.

Como crear un bo contrasinal

Ter un bo contrasinal nos nosos servizos web é primordial na seguridade. Para que o noso contrasinal non sexa difícil de adiviñar, esta ten que ter máis de seis caracteres, mesturar maiúsculas e minúsculas e conter algún número e tamén algún signo de puntuación.

Se nos é complicado memorizar un contrasinal tan complexo, sempre podemos utilizar programas que nos axuden a xestionar os contrasinais, tal e como vos comentamos aquí en Xente Dixital

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@xunta.es.