Operativa a ferramenta de AQUALITRANS II para simular as instalacións fotovoltaicas óptimas nas EDAR

Aqualitrans II é un proxecto que continúa o ronsel do primeiro Aqualitrans, recollendo o coñecemento adquirido durante o desenvolvemento do seu predecesor para crear unha nova ferramenta, máis potente e precisa. Esta ferramenta permitirá aos titulares das estacións depuradoras de augas residuais (EDAR) avaliar de forma sinxela se é posible instalar enerxía fotovoltaica na EDAR e cal sería o aforro económico e enerxético derivado.

Unha ferramenta adaptada ao seu contexto

Aqualitrans II está deseñado para a eurorrexión de Galicia e o Norte de Portugal e tendo en conta as particularidades tarifarias vixentes nos dous países. Os seus principais usuarios serán as empresas de augas de cada territorio: Augas de Galicia e Augas e Enerxía do Municipio do Porto, e estará dispoñible en Portugués, Español e Gallego.

Un obxectivo claro: facilitar a transición enerxética de nosas EDAR

No contexto actual xa non é necesario xustificar a importancia que ten implantar enerxías limpas na industria europea, pero si é necesario achegar estas enerxías aos lugares nos que son necesarias e poden marcar unha verdadeira diferenza. O caso das estacións depuradoras de augas residuais é bastante paradigmático neste sentido, dado que a súa propia función primaria xa está intimamente relacionada coa sustentabilidade.

A auga é un ben cada vez máis escaso, tanto en Europa como a nivel global, polo que tratala para devolvela o máis limpa posible ao medio e que poida continuar o seu ciclo é esencial. Este proceso, con todo, conleva un gran gasto enerxético, que pode paliarse tentando facer que nosas centrais sexan o máis autosuficientes posible no seu propio consumo.

Os paneis fotovoltaicos, combinados con outras solucións, representan unha boa alternativa de abastecemento enerxético, xa que habitualmente as EDAR ocupan grandes e medianas extensións de terreo e dispoñen de espazos propios para a súa instalación.

Como funciona exactamente Aqualitrans II?

A continuación detallamos o uso da ferramenta Aqualitrans II paso a paso.

1. Determinar o lugar e a posición óptimos para a instalación fotovoltaica

A primeira cousa que necesita saber o titular dunha EDAR antes de comezar a instalar enerxía fotovoltaica nunha central é a viabilidade económica da devandita instalación e de que maneira podería potenciarse a captación de enerxía solar. Para iso introdúcense en Aqualitrans II os espazos onde se poderían instalar os paneis. Unha vez chegados a este punto, o usuario pode especificar manualmente a posición na que irían dispostos: sobre estrutura (inclinados) ou sobre cuberta (coplanares), ou deixar que sexa o propio motor PVGIS de Aqualitrans II o que elixa a orientación máis acertada. A ferramenta permite tamén especificar o horizonte de sombras que afectaría os paneis, para facer o cálculo mesmo máis preciso.

2. Introducir os datos do consumo eléctrico

Á hora de introducir os datos de consumo da EDAR pódense cargar datos reais a partir dun ficheiro xa existente ou facelo a partir das características da propia estación para obter unha curva de consumo tipo.

3. Especificar o tipo de tarifa

A continuación, elíxese a tarifa contratada segundo o país en que se atope a EDAR e distinguindo entre tarifa indexada e por períodos. A ferramenta conta, asemade, cun apartado no que se pode elixir como investir os excedentes e se se quere aplicar algunha clase de desconto na tarifa por eles.

4. Resultados

Tras introducir todos os datos realizaranse os cálculos e devolverase a potencia optimizada a instalar en total nas superficies seleccionadas, ademais dos resultados enerxéticos e económicos obtidos. Para todos estes resultamos poderemos escoller entre distintas modalidades de visualización e análise.