Tes un problema? No pensamento de deseño está a solución.

O pensamento de deseño ou  design  thinking é un método formado por unha secuencia de etapas que permiten xerar ideas innovadoras, está centrado en entender un problema, poñerse no lugar da persoa afectada e dar unha solución ás necesidades reais dese usuario que as necesita. 

Einstein xa nos adiantaba: “Non podemos resolver problemas utilizando o mesmo tipo de pensamento que usamos cando os creamos” é por iso que son necesarias novas olladas, novas perspectivas e por tanto novas respostas para tratar de chegar á solución. Lembra sempre que os problemas son grandes oportunidades de mellora e avance podendo converterche nun axente activo do cambio e a transformación do proceso ensino-aprendizaxe.

O  DT empézase a desenvolver nos anos 70 de forma teórica na Universidade de  Stanford en  California (EEUU), sendo a consultora de deseño IDEO a súa principal precursora. Hoxe en día é unha valiosa ferramenta na aula, sobre todo no desenvolvemento de proxectos  STEM e  STEAM xa que nos ofrece:

-Mellor colaboración e experimentación

-Soluciones adaptadas á aula

-Maior creatividade

-Incrementar a motivación do alumnado

-Superar os momentos de estancamento

-Incorporación de sesións dinámicas e participativas

 

Podes utilizar este proceso de deseño para mellorar o currículo, os espazos educativos, os procesos escolares, as ferramentas, os sistemas e os equipos de traballo sendo adecuado para todos os membros da comunidade escolar: docentes, alumnado e familias.

No  DT aplicado a educación vas atopar 5 fases nun enfoque plenamente estruturado para a xeración e a evolución das ideas onde alternarás diverxencias e converxencias do pensamento. antes de iniciar as etapas é aconsellable dedicar un tempo a dúas cuestións importantes:

1.Define un desafío. Aquí abordarás mediante un proceso reflexivo o problema que debe estar ben acoutado e delimitado, será o punto de partida, é unha pregunta á cal non é necesario dar agora mesmo resposta.

2.Crea un plan de proxecto. a través dun deseño colaborativo podes  secuenciar as túas ideas nun cronograma ou plan de traballo, usa materiais visuais e  removibles como os post  it para xerar etapas nun espazo inspirador de ideas.

 

Unha vez que explores e acordes os dous puntos anteriores é o momento de iniciar as 5 fases:

Fase 1. Descubrimento.  Aquí entenderás o desafío, prepararás a investigación e reunirás a inspiración aprendendo entre iguais.

Fase 2. Interpretación. Dedicada a narrar historias inspiradoras, buscar significado e formular oportunidades dunha maneira visual.

Fase 3.  Ideación. Terás a oportunidade de xerar en primeiro lugar as túas ideas, todas son válidas, non hai boas ou malas, e de agrupalas e seleccionar as mellores a continuación para logo facer unha mellor descrición e síntese.

Fase 4. Experimentación. Dedicarás toda a túa atención ao desenvolvemento de prototipos, son unha primeira idea do produto onde feixes tanxible a túa idea, poden ser maquetas,  diagramas, xogos de rol, etc, van acompañados sempre dunha  retroalimentación obtendo melloras doutros equipos e participantes.

Fase 5. Evolución. Nesta fase realizarás un seguimento das túas aprendizaxes realizando un seguimento no tempo, podes realizar unha documentación do proceso e planificar os seguintes pasos. A continuación presenta e defende o teu concepto á audiencia e constrúe alianzas. A colaboración e a construción dunha comunidade física ou virtual son as túas metas.

Se queres implementar o  DT na túa aula podes inscribirche no curso “G2002071 Laboratorio de ideas e prototipos con  Design  Thinking” en Fprofe,  convidámosche tamén a revisar esta estas ligazóns de interese que che permitirán introducirche nesta temática.

Design Thinking para educadores

Designthinking España