Laboratorios virtuais

05. Novembro 2022 Divulgacion

Son sistemas informáticos que pretenden simular o ambiente dun laboratorio real permitindo o desenvolvemento de actividades prácticas expoñendo gran variedade de situacións e explorando moitas solucións. Desde a pandemia os seus uso experimentou un gran auxe nas nosas aulas.

O uso deste tipo de laboratorios ten moitas vantaxes fronte aos tradicionais:

 • Son espazos sinxelos e fáciles de usar.
 • Son seguros xa a manipulación física non existe evitando incidencias e accidentes diminuíndo o uso incorrecto dos equipos.
 • Son máis económicos xa que o seu mantemento non esixe dotación orzamentaria e tampouco existe gastos de material consumible (reactivos, principios activos, soportes de experimentación, etc).
 • Favorece a competencia dixital do alumnado xa que ten que saber moverse en contornas non físicas e comunicarse neles.
 • Fomenta o bo uso da tecnoloxía e o emprego de dispositivos móbiles xa que existen agora mesmo aplicacións cun alto potencial investigador.
 • Poden realizarse actividades de experimentación de maneira simultánea.
 • Pódense utilizar de forma transversal implicando varias materias: Bioloxía, Física, Química, Matemáticas, linguas, etc.

Como inconvenientes podemos destacar:

  • É necesario unha adaptación xa que non é posible aplicar a mesma metodoloxía. rutinas e procesos que nos físicos.
  • É preciso explorar o método científico e focalizar na indagación abordando o coñecemento da natureza e os procesos naturais propoñendo a continuación explicacións que os sosteñan.

Propoñémosche unha visita aos seguintes laboratorios para que poidas experimentar en primeira persoa:

 • GoLab: Podes atopar moitos recursos en inglés ou francés listos para usar e experimentar.
 • Graasp: Crea o teu propio espazo científico interactivo conectando con outras comunidades de práctica así como grupos con intereses persoais similares.
 • VISH con recursos e obxectos de aprendizaxe libres organizados por temáticas. Tamén poderás crear os teus propios recursos científicos e por suposto compartilos con outros docentes.
 • Phet: A universidade de Colorado ofrece multitude de simulacións interactivas relacionadas coas Ciencias e as Matemáticas.
 • Chemcollective: Desde a Universidade Carnegie Mellon atopará recursos para ensinar e aprender química cunha colección de laboratorios virtuais, actividades con aprendizaxe baseada en escenarios, titoriais e test.
 • Biomodel: A Universidade de Alcalá proporciónache modelos moleculares, esquemas animados, estereoisómeros e laboratorios para abrir as xanelas da túa aula.
 • Visualizacións en química: É un importante recurso da Universidade de Valencia que aposta polos mecanismos, a química en 3 e as simulacións para un mellor entendemento desta materia.
 • Stellarium: É un planetario de código aberto que amosa un ceo auténtico en 3D para explorar a simple ollada, con binoculares ou un telescopio. Pode empregarse en varios S.Ou Linux, MacOS, Windows así como visitar a súa web para navegar polo firmamento.

Non deixes de explorar cada un deles e incorporalos á túa aula investigadora! Animámosche a formarche en Laboratorios virtuais no seguinte trimestre, localiza a actividade S2202030 – Laboratorios innovadores para as ciencias e a tecnoloxía en Fprofe.