Metaverso educativo: realidade ou utopía

05. Marzo 2022
Metaverso educativo: realidade ou utopía
O  metaverso é un universo virtual composto por unha rede de contornas artificiais onde se pode desenvolver unha experiencia totalmente inmersiva creando unha realidade virtual e paralela totalmente inmersiva grazas á información proporcionada polos sensores. É o universo virtual do futuro, un mundo paralelo onde poderemos interactuar con outras persoas e obxectos grazas a tecnoloxías completamente