Normas UNE e ISO vixentes e relacionadas cos servizos e o benestar social

01. Outubro 2019
Presentamos unha recompilación de normas UNE e ISO vixentes na actualidade e relacionadas co ámbito social. A misión de UNE establece que mediante o desenvolvemento da Normalización, actividade de interese xeral, a Asociación ten por obxecto contribuír á competitividade e seguridade das empresas, os seus produtos e servizos e procesos, a protección das persoas, dos consumidores ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Setembro, 2019

01. Outubro 2019
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en setembro de 2019. Normativa DOG. Setembro, 2019 Consellería de Facenda. RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social ...

Normativa de ámbito social. BOE. Setembro, 2019

01. Outubro 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en setembro de 2019. Normativa de ámbito social. BOE. Setembro, 2019 MINISTERIO DE FOMENTO. Subvenciones. Orden FOM/926/2019, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de ENAIRE destinadas a actividades ...