Recompilación normativa 2022. Consellería de Política Social e Xuventude

23. Marzo 2023
Recompilación normativa 2022. Consellería de Política Social e Xuventude
Selección das disposicións normativas máis salientables no ámbito das políticas sociais elaboradas por esta consellería e publicadas ao longo do ano 2022 no Diario Oficial de Galicia (DOG). Clasificadas en cinco grandes epígrafes, danse os seguintes datos de cada rexistro: título da disposición, número do DOG e data de publicación e acceso á norma en ...

Xuventude Crea. Máis dunha época

23. Marzo 2023
Xuventude Crea. Máis dunha época
Trátase do proxecto expositivo retrospectivo con motivo da celebración de máis dunha década do programa Xuventude Crea.   https://libraria.xunta.gal/gl/xuventude-crea-mais-dunha-epoca https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/publicacions/xuventude-crea-mais-dunha-epoca

O TDAH nos centros de menores: Guía de boas prácticas

08. Marzo 2023
O TDAH nos centros de menores: Guía de boas prácticas
O número 4 desta colección céntrase na situación que presentan os menores con problemas e o mundo xudicial. Tenta limar as diferenzas que existen entre medidas xudiciais que se poden aplicar a quen comete infraccións e o seu tratamento psicolóxico e médico para que non sexan contraproducente en termos de saúde e de xustiza e ...

Vis a Vis: Revista do Módulo 1 “Nelson Mandela”. Centro Penitenciario de Teixeiro | Núm. 13, 2022

22. Decembro 2022
O Módulo 1 “Nelson Mandela” do Centro Penitenciario de Teixeiro elabora esta revista que responde a unha iniciativa levada a cabo polo Equipo de Inclusión Sociolaboral do Centro e que ten como principal obxectivo a reinserción á sociedade das persoas privadas de liberdade  dese Centro. Vis a Vis: Revista do Módulo 1 “Nelson Mandela”. Centro Penitenciario ...

Guía xurídica para a protección á infancia e á adolescencia

21. Decembro 2022
Esta guía é unha revisión actualizada dunha iniciativa anterior elaborada polo Colectivo Galego do Menor. Incídese en que a lexislación vixente ten como principal obxectivo atender da forma máis segura o interese superior de nenos, nenas e adolescentes. Guía xurídica para a protección á infancia e á adolescencia / Míguez Caridad,  1ª ed. Santiago. Santiago de ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Novembro, 2022

01. Decembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en novembro de 2022   Comunidades autónomas. Novembro, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO. Acuerdo de 2 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el ...

Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2022

01. Decembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en novembro de 2022 Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2022 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. Igualdad de género. Retribuciones. Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2022

01. Decembro 2022
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en novembro de 2022 Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2022 Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, pola que se ...

Envejecimiento y cuidados en el entorno familiar. Reflexiones sobre el envejecimiento que viene

30. Novembro 2022
O obxectivo do documento é focalizar a mirada sobre as familias e a súa relación coa vellez e o envellecemento: para apoiar as persoas maiores. Goyenechea, J., Envejecimiento y cuidados en el entorno familiar. Reflexiones sobre el envejecimiento que viene. Madrid, Unión de Asociaciones Familiares, 2022, 135 p. O obxectivo do documento é focalizar a mirada sobre as ...

Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 para el acceso, goce y disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Aprobada por Consejo de Ministros de 3 de mayo de 2022

30. Novembro 2022
O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 presenta esta estratexia como unha folla para que o Estado español, a través das súas administracións e poderes públicos, contribúa a facer efectivos os dereitos humanos das persoas con discapacidade e das súas familias Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 para el ...