Programa Benestar en balnearios, 2017

17. Marzo 2017
Vén de abrirse a convocatoria 2017 do programa desenvolvido desde a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Convócanse un total de 600 prazas e o prazo de presentación de solicitudes abarca do 17 de marzo ao 17 de abril.   Pode atopar máis información nos seguintes enlaces: http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-maiores http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/programa_balnearios_gallego_2017.pdf (folleto informativo) http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/PROCEDIMIENTO_BS607A_GAL.pdf (Formularios de solicitude)

Estatísticas de Política Social. Censo de persoas con discapacidade

17. Marzo 2017
Nos seguintes enlaces poderá acceder aos datos  estatísticos do Censo de persoas con discapacidade  2016. O censo de persoas con discapacidade de Galicia refírese ao conxunto de persoas que teñen recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%. Serve de instrumento de planificación para elaborar as políticas de intervención na área da discapacidade. A través deste censo ...

O mellor da #blogoTSfera

15. Marzo 2017
Presentamos este interesante documento elaborado polo Consejo General del Trabajo Social coas mellores entradas seleccionadas dos autores que conforman a BlogoTSfera Arredondo, R. (coord.), et al., #TrabajoSocial ONLINE. Lo mejor de la #blogoTSfera. Serie: Investigaciones e informes del Consejo General del Trabajo Social n. 5, Madrid, Consejo General del Trabajo Social, 2017, 303 p. Esta ...

España frente a los retos de la agenda de desarrollo sostenible

15. Marzo 2017
Parécenos interesante poñer á vosa disposición esta publicación que analiza os retos aos que se enfrentará o Goberno de España para acadar os obxectivos da axenda de Desenvolvemento Sustentable adoptada pola ONU en 2015 e ata 2030. Oxfam Intermón UNICEF Comité Español, España frente a los retos de la agenda de desarrollo sostenible. Madrid, Oxfam ...

Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Febreiro, 2017

13. Marzo 2017
Xa se pode consultar unha recompilación normativa editada ao longo do mes de febreiro polas comunidades autónomas en materia de política social Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Orden de 7 de febrero de 2017, por la que por la que se establecen las bases reguladoras ...

A economía social fronte á crise

13. Marzo 2017
Extraemos do Boletín do Tercer Sector, nº 139 de Siis información sobre esta publicación de economía social editada por Funcas. Perard, P., La crisis, ¿una oportunidad para la economía social española?. Serie: Estudios da Fundación. Economía y Sociedad n. 80, Madrid, Funcas, 2016, 118 p. A economía social española -que reúne o conxunto de organizacións que tratan de ...

Estratexia galega sobre discapacidade, 2015-2020. Versión en lectura fácil

17. Febreiro 2017
Presentamos esta nova versión en lectura fácil da Estratexia galega sobre discapacidade, 2015-2020 adaptada por Fademga Plena inclusión Galicia. Estratexia galega sobre discapacidade, 2015-2020. Versión en lectura fácil / Resumo: Retnova Consultora ; Adaptación: Fademga Plena inclusión Galicia ; Validación dos textos por usuarios da asociación ASPAS de Santiago de Compostela. 55 p. A adaptación ...

Estratexia galega sobre discapacidade, 2015-2020

17. Febreiro 2017
Presentamos esta nova publicación editada e revisada pola Consellería da Estratexia galega sobre discapacidade, 2015-2020, documento elaborado pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Estratexia galega sobre discapacidade, 2015-2020. 183 p. A Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020 é o instrumento ...