Encuesta sobre la situación de los cuidadores no profesionales en la sociedad española.

09. Decembro 2019
A través desta enquisa analízase a situación dos coidadores non profesionais na sociedade española co dobre obxectivo de poñer en valor o traballo non remunerado que desempeñan e detectar as súas necesidades. Censuswide, Encuesta sobre la situación de los cuidadores no profesionales en la sociedad española. Madrid, Merck España, 2019, 12 p.     A empresa líder ...

Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada a la estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre y las tecnologías

09. Decembro 2019
Este estudo editado polo Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción incide especificamente en como as tecnoloxías da información e a comunicación irrompen no lecer xuvenil. Rodríguez, E., Ballesteros, J.C., Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada a la estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre ...

Estatística de Familias Numerosas, 2018

04. Decembro 2019
Xa se poden consultar os datos da Estatística de Familias Numerosas correspondentes a 2018 Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Estatística de familias numerosas, 2018. Santiago de Compostela ;  Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2017. 28 p. ISSN: 1139-4420. Operación ...

Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2019

04. Decembro 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en novembro de 2019. Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2019 Convenios. Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia, por la que se publica el Convenio con ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2019

04. Decembro 2019
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en novembro de 2019.      Normativa DOG, Novembro de 2019   Consellería de Facenda. ORDE do 31 de outubro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Novembro, 2019

04. Decembro 2019
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en novembro de 2019 Comunidades autónomas. Novembro, 2019 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Orden de 29 de octubre de 2019, por la que se aprueban las ...

Recompilación normativa. Consellería de Política Social, 2018

27. Novembro 2019
Esta publicación de carácter anual recolle as principais disposicións normativas de ámbito social publicadas ao longo de 2018 no DOG Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2018. ISSN 2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2019. 33 p. Selección das disposicións normativas ...

Consellería de Política Social. Memoria, 2018

20. Novembro 2019
Xa se pode acceder á Memoria da Consellería de Política Social do 2018. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en PDF de 2018 e de anos anteriores   Galicia, Xunta. Consellería de Política Social. Memoria, 2018. Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Subdirección Xeral de Coordinación ...

Renta básica: ¿hacia el fin de la pobreza?.

14. Novembro 2019
Esta publicación ten a vocación de contribuír, desde a ciencia, a investigación e a difusión do coñecemento, á consecución da Axenda 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable de Nacións Unidas Renta básica: ¿hacia el fin de la pobreza?. Revista Diecisiete , n. 1, 2019, 186 p. A renda básica é un obxecto de estudo e ...