Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xullo de 2017

01. Agosto 2017
Xa se pode consultar a recompilación normativa de ámbito social das comunidades autónomas correspondente ao mes de xullo de 2017 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Fomento y Vivienda. Orden de 29 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, ...

Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores: Memoria 2016

28. Xullo 2017
Xa se pode acceder ao PDF da nova publicación elaborada polo Servizo de Xustiza Penal Xuvenil  desta consllería, con datos correspondentes a 2016 Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores: Memoria 2016 / Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, Servizo de Xustiza Penal ...

XVII Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia

26. Xullo 2017
Xa se poden consultar os últimos datos publicados polo Observatorio da Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia no que se analizan os problemas dos que adolece esta lei desde a súa implantación, hai agora dez anos. XVII Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción ...

Memoria socioeconómica 2016. Comunidad Autónoma del País Vasco = Memoria Sozioekonomikoa 2016. Euskal Autonomia Erkidegoa. Laburpena eta gogoetak

24. Xullo 2017
O último informe do Consello Económico e Social de Euskadi do 2016 alerta da pobreza vencellada á precariedade laboral. Consejo Económico y Social Vasco, Memoria socioeconómica 2016. Comunidad Autónoma del País Vasco = Memoria Sozioekonomikoa 2016. Euskal Autonomia Erkidegoa. Laburpena eta gogoetak. Bilbao, Consejo Económico y Social Vasco, 2017, 392, 53 p. Na súa última memoria ...

Un ano de mobilidade xuvenil, 2016

20. Xullo 2017
Un ano máis, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado publica os proxectos de mobilidade xuvenil (Galeuropa, Eramus+, Xuventude en acción e Xuventude no mundo) xestionados por esta dirección durante o ano 2016. Un ano de mobilidade xuvenil. Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 2016. 123 ...