Evolución de los datos básicos de gestión de la atención a la dependencia y costes de financiación

18. Abril 2018
Informe do Observatorio Estatal para a Dependencia tras os once anos transcorridos desde a aprobación da Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de Dependencia Observatorio Estatal para la Dependencia, Evolución de los datos básicos de gestión de la atención a la dependencia y costes de financiación del sistema por comunidades autónomas. ...

Programa Benestar en balnearios, 2018

17. Abril 2018
No DOG nº. 74,  do 17 de abril, publícase a nova edición, 2018, para participar no programa de Benestar en balnearios (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180417/AnuncioG0425-110418-0006_gl.html ) Toda a información relativa a solicitudes, prazos de presentación etc. pode atoparse nos seguintes documentos: Folleto informativo: http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/programa_balnearios_2018_GAL.pdf Anexo IV: información sobre os establecementos termais nos que se ofertan as prazas, datas nas que se van levar ...

Fundaciones tutelares: una alternativa para favorecer la protección jurídica de las personas con Trastorno del Espectro Autismo

11. Abril 2018
A Confederación Autismo España publica este documento sobre a protección xurídica das persoas con trastorno do espectro do autismo (TEA) na súa etapa adulta Vidriales, R., et al., Fundaciones tutelares: una alternativa para favorecer la protección jurídica de las personas con Trastorno del Espectro Autismo. Serie: Envejecimiento activo, Madrid, Confederación Autismo España, 2017, 140 p. ...

Programa de integración familiar: investigación para la validación y optimización

06. Abril 2018
Este programa promovido pola Consellería de Política Social atende persoas menores de idade que son obxecto de atención do Sistema de protección de menores da Xunta de Galicia. O documento que agora publicamos foi desenvolvido pola Fundación Meniños e editado en coedición coa Xunta de Galicia. O estudo presenta unha revisión, validación e optimización do Programa desde un ...

TDAH e terapia ocupacional

06. Abril 2018
A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica e a Fundación Ingada acometen unha nova liña de colaboración co lanzamento do núm. 1 da colección Convivir co TDAH. TDAH e terapia ocupacional / Alejandra Rey Iglesias… [et al.]. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Marzo, 2018

04. Abril 2018
Xa se poden consultar as disposicións normativas publicadas polas distintas comunidades autónomas en marzo de 2018 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para ...

Estatísticas da Consellería de Política Social. RUEPSS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais)

28. Marzo 2018
Xa se pode acceder aos datos actualizados do informe da explotación estatística do Ruepps, 2017 Informe da explotación estatística do Rexistro Único de Entidades  Prestadoras de Servizos Sociais (ano 2017). código IGE 25-06-03-OE05 Este informe inclúese dentro da programación estatística anual da Consellería de Política Social publicada no Decreto 131/2017, do 21 de decembro, polo que ...