Unha cálida benvida á biblioteca ás familias máis necesitadas

27. Decembro 2019
Unha cálida benvida á Biblioteca ás familias máis necesitadas. Warm Welcome to the Library, é un programa no que colaboran bibliotecas, socios comunitarios, fundacións e corporacións a través do país para dar un abrigo novo e libros novos a cada neno que participe. Warm Welcome to the Library,, Este atractivo e innovador programa proporcionará unha ...

Zerbitzuan n. 69

26. Decembro 2019
Aparece un novo núm., o nº 69, de Zerbitzuan editada polo Gobierno Vasco Zerbitzuan n. 69 . Iraila-Septiembre, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2019, 140 p.  Depósito Legal: SS 101-1986. ISSN: 1134-7147 Internet: ps://doi.org/10.5569/1134-7147.69 O nº 69 da revista “ Zerbitzuan” iníciase coa proposta dun modelo técnico para o desenvolvemento do servizo de intervención socioeducativa e psicosocial. A ...

Informe PISA 2018. Programa para la evaluación internacional de los estudiantes. Informe español (versión preliminar).

20. Decembro 2019
PISA ( Programme for International Student Assessment, Programa para a Avaliación Internacional de Estudantes) é un estudo de avaliación internacional, promovido pola OCDE/OCDE e os países participantes. Este informe analiza os resultados do rendemento dos estudantes para as competencias de Matemáticas e Ciencias, pero non para a de Lectura. Organización para la Cooperación y el ...

La política social como realización de derechos sociales

17. Decembro 2019
O autor analiza a política social na dimensión máis propia que ha de ter no século XXI, como realización de dereitos sociais. Alonso, J.M., La política social como realización de derechos sociales. Serie: Políticas de Bienestar Social n. 48, Valencia, Tirant Humanidades, 2019, 750 p. Neste libro analízase a política social na dimensión máis propia ...

Encuesta sobre la situación de los cuidadores no profesionales en la sociedad española.

09. Decembro 2019
A través desta enquisa analízase a situación dos coidadores non profesionais na sociedade española co dobre obxectivo de poñer en valor o traballo non remunerado que desempeñan e detectar as súas necesidades. Censuswide, Encuesta sobre la situación de los cuidadores no profesionales en la sociedad española. Madrid, Merck España, 2019, 12 p.     A empresa líder ...

Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada a la estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre y las tecnologías

09. Decembro 2019
Este estudo editado polo Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción incide especificamente en como as tecnoloxías da información e a comunicación irrompen no lecer xuvenil. Rodríguez, E., Ballesteros, J.C., Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada a la estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre ...

Estatística de Familias Numerosas, 2018

04. Decembro 2019
Xa se poden consultar os datos da Estatística de Familias Numerosas correspondentes a 2018 Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Estatística de familias numerosas, 2018. Santiago de Compostela ;  Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2017. 28 p. ISSN: 1139-4420. Operación ...

Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2019

04. Decembro 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en novembro de 2019. Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2019 Convenios. Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia, por la que se publica el Convenio con ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2019

04. Decembro 2019
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en novembro de 2019.      Normativa DOG, Novembro de 2019   Consellería de Facenda. ORDE do 31 de outubro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo ...