Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Abril 2017

28. Abril 2017
Xa se pode consultar a recompilación normativa das comunidades autónomas publicadas no mes de Abril de 2017 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Resolución de 28 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la convocatoria para la participación ...

Adolescentes adoptados: análisis de sus estilos de vida y relaciones

26. Abril 2017
O Siis, Centro de Documentación y Estudios da Fundación Eguía Careaga infórmanos no seu Boletín de Infancia y Juventud, nº 275 deste documento editado polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdad sobre os estilos de vida dos adolescentes adoptados Moreno, C., et al., Adolescentes adoptados: análisis de sus estilos de vida, salud, ajuste psicológico y ...

Población especialmente vulnerable ante el empleo en España

26. Abril 2017
Poñemos á vosa disposición este interesante estudo editado pola Fundación de Estudios de Economía Aplicada e titulado Población especialmente vulnerable ante el empleo en España. Cuantificación y caracterización. Trata sobre a pobreza laboral e a vulnerabilidade do emprego. Felgueroso, F., et al., Población especialmente vulnerable ante el empleo en España. Cuantificación y caracterización. Serie: Estudios ...

Novas bibliográficas editadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

11. Abril 2017
A Consellería de Economía, Emprego e Industria vén de editar catro folletos de carácter divulgativo sobre Economía Social dentro da colección Eusumo: cooperativismo e economía social. Nos centros da Rede Eusumo lévanse a cabo accións de formación e acompañamento que facilitan o autoemprego e a creación de empresas de economía social: cooperativas e sociedades laborais. ...

Gizarteratuz n. 56, xaneiro-febreiro 2017

04. Abril 2017
O Siis, Centro de Documentación y Estudios da Fundación Eguía Careaga vén de publicar un novo número do Boletín Documental de Asuntos Sociais, Gizarteratuz Gizarteratuz n. 56 . Xaneiro-Febreiro. SIIS, Centro de Documentación y Estudios, 2017, 31 p. Este número infórmanos sobre as últimas novidades bibliográficas incorporadas á biblioteca do centro e ademáis trata os ...

Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Marzo, 2017

04. Abril 2017
Xa se pode consultar unha recompilación normativa editada ao longo do mes de febreiro polas comunidades autónomas en materia de política social.   Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, ...

Estatísticas de Política social. Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais. Datos de 2016

04. Abril 2017
Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ficha estatística 25-603) Xa se pode acceder aos datos estatísticos do Rexistro a través do seguinte enlace: http://avepss.traballoebenestar.xunta.es/informacion_estatistica_ruepss.html http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/publicacions?content=/Benestar/Contidos/Estandar/estatistica_ruepss.html Para acceder ao informe ano 2016 hai que ir ao apartado Información estatística da explotación do RUEPSS que se pode atopar na columna da esquerda da páxina seguindo ...