Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2021. Actualizada a 15 de mayo de 2021

04. Xuño 2021
A guía ten como obxectivo facilitar información actualizada ás persoas que teñen responsabilidades familiares sobre as prestacións, beneficios e servizos que teñen á súa disposición no ámbito da Administración Xeral do Estado Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2021. Actualizada a 15 de mayo ...

Guía para el uso responsable de las nuevas tecnologías

03. Xuño 2021
Esta guía, coeditada pola Consellería de Política Social e a Fundación Ingada ten como obxectivo  presentar as características do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) por facer un mal uso das novas tecnoloxías. Diéguez Rodríguez, Ana, Cambeiro Díaz, Carolina, Vilas Debén,  Natalia ; Ilustradora, Díaz Martínez, Encarnación. Guía para el uso responsable de las nuevas ...

Manual de organización y funcionamiento de los Servicios Sociales de Atención Primaria

02. Xuño 2021
Os servizos sociais de Atención Primaria da Comunitat Valenciana contan por primeira vez na historia cun manual de organización e funcionamento ( MOF), impulsado desde a Vicepresidencia e Conselleria de Igualdade e Servizos Sociais. Generalitat Valenciana, Dirección General de Atención Primaria y Autonomía Personal, Manual de organización y funcionamiento de los Servicios Sociales de Atención ...

Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales 2020/ Índice DEC por Comunidades Autónomas/ Tablas de datos de cada indicador

02. Xuño 2021
O Índice DEC mide e valora aspectos relacionados coas necesidades sociais da poboación. Pero ademais é o único estudo que trata de medir e avaliar o desenvolvemento das estruturas e orzamentos dun Sistema, os Servizos Sociais, que atenden as necesidades de máis de 8 millóns de persoas en España Álvarez, A., et al., Índice DEC. ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Maio, 2021

01. Xuño 2021
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en maio de 2021 Comunidades autónomas. Maio, 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General ...

Normativa de ámbito social. BOE. Maio, 2021

01. Xuño 2021
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en maio de 2021 Normativa de ámbito social. BOE. Maio, 2021 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Juzgados de Primera Instancia. Acuerdo de 28 de abril de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio, 2021

01. Xuño 2021
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en maio de 2021 Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio, 2021 Presidencia da Xunta de Galicia. DECRETO 76/2021, do 5 de maio, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no ...

Zerbitzuan. Revista de Servicios Sociales, nº 74 (Mayo, 2021)

28. Maio 2021
Vén de publicarse o nº 74 da Revista Zerbitzuan, revista especializada na  análise dos servizos e as políticas de benestar social. Revista de Servicios Sociales (ISSN: 1134-7147, doi: 10.5569/1134-7147). Ed. en castelán e euskera Zerbitzuan é unha revista científica dedicada ás políticas de benestar social. Diríxese a todos os axentes involucrados neste ámbito —profesionais, responsables institucionais, ...