Guía xurídica para a protección á infancia e á adolescencia

21. Decembro 2022
Esta guía é unha revisión actualizada dunha iniciativa anterior elaborada polo Colectivo Galego do Menor. Incídese en que a lexislación vixente ten como principal obxectivo atender da forma máis segura o interese superior de nenos, nenas e adolescentes. Guía xurídica para a protección á infancia e á adolescencia / Míguez Caridad,  1ª ed. Santiago. Santiago de ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Novembro, 2022

01. Decembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en novembro de 2022   Comunidades autónomas. Novembro, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO. Acuerdo de 2 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el ...

Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2022

01. Decembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en novembro de 2022 Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2022 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. Igualdad de género. Retribuciones. Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2022

01. Decembro 2022
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en novembro de 2022 Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2022 Consellería de Política Social e Xuventude. RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, pola que se ...

Envejecimiento y cuidados en el entorno familiar. Reflexiones sobre el envejecimiento que viene

30. Novembro 2022
O obxectivo do documento é focalizar a mirada sobre as familias e a súa relación coa vellez e o envellecemento: para apoiar as persoas maiores. Goyenechea, J., Envejecimiento y cuidados en el entorno familiar. Reflexiones sobre el envejecimiento que viene. Madrid, Unión de Asociaciones Familiares, 2022, 135 p. O obxectivo do documento é focalizar a mirada sobre as ...

Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 para el acceso, goce y disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Aprobada por Consejo de Ministros de 3 de mayo de 2022

30. Novembro 2022
O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 presenta esta estratexia como unha folla para que o Estado español, a través das súas administracións e poderes públicos, contribúa a facer efectivos os dereitos humanos das persoas con discapacidade e das súas familias Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 para el ...

Análisis de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España : los derechos de los menores implicados en procedimientos judiciales en materia de familia

23. Novembro 2022
Neste traballo analízanse os cambios que a Lei orgánica de protección integral á infancia e á adolescencia fronte á violencia (LO 8/2021 do 4 de xuño) supón, de maneira concreta, para os dereitos dos menores intervenientes no procedemento xudicial. Villela Llop, Pilar: “Análisis de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la ...

Modernización de los servicios sociales en España: Diseño de un nuevo marco estatal

16. Novembro 2022
Os servizos sociais en España enfróntanse a unha serie de retos, Este informe suxire formas de mellorar o contexto legal, avanzar cara a servizos máis universais, fortalecer a calidade e avanzar cara a políticas máis baseadas na evidencia. OECD, Modernización de los servicios sociales en España: Diseño de un nuevo marco estatal. París, OECD Publishing, 2022, 139 p. Os ...