Barómetro Juventud y Género 2021. Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja

06. Outubro 2021
Ferramenta de consulta periódica (bianual), que recolle a percepción de adolescentes e persoas mozas entre 15 e 29 anos sobre experiencias afectivas e percepcións sobre a desigualdade entre homes e mulleres. Rodríguez, E., et al., Barómetro Juventud y Género 2021. Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja. Madrid, Centro Reina Sofía sobre Adolescencia ...

Necesidades formativas del voluntariado, personal técnico y directivo de las entidades del Tercer Sector de Acción Social que luchan contra la pobreza y la exclusión social en España

04. Outubro 2021
Estudo cuxo obxectivo é proporcionar unha ferramenta que permita ás entidades mellorar a xestión das súas necesidades formativas nun contexto que require, cada vez con máis intensidade, maiores niveis de cualificación. Secretaría Técnica EAPN-ES et al., Necesidades formativas del voluntariado, personal técnico y directivo de las entidades del Tercer Sector de Acción Social que luchan ...

El mapa de la pobreza severa en España. El paisaje del abandono, 2º informe.

04. Outubro 2021
Esta publicación trata sobre a calidade de vida das persoas que padecen pobreza severa para que desde un coñecemento en profundidade, se poida comprender e deseñar ferramentas que permitan reducir o número de persoas atrapadas no extremo máis pobre da sociedade. Llano, J.C., Quiroga, D., El mapa de la pobreza severa en España. El paisaje ...

La inversión social por comunidades. Sanidad, educación y servicios sociales. Cien gráficos, tablas y mapas para representar los presupuestos de las políticas sociales en España y por Comunidades Autónomas

04. Outubro 2021
Este documento informa sobre o investimento e a repartición do orzamento en políticas sociais en España e nas comunidades autónomas en 2020, ano da pandemia Revilla, Á., et al., La inversión social por comunidades. Sanidad, educación y servicios sociales. Cien gráficos, tablas y mapas para representar los presupuestos de las políticas sociales en España y ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Setembro, 2021

01. Outubro 2021
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en setembro de 2021 Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Setembro, 2021 Consellería de Política Social. ORDE do 12 de agosto de 2021 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre ...

Normativa de ámbito social. BOE. Setembro, 2021

01. Outubro 2021
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en setembro de 2021. Normativa de ámbito social. BOE. Setembro, 2021 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Delegación de competencias. Resolución de 25 de agosto de 2021, del Instituto de la Juventud, por la que se modifica la ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Setembro, 2021

01. Outubro 2021
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en setembro de 2021 Comunidades autónomas. Setembro, 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Acuerdo de 31 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por ...

Plan Proxecta. Educación sexual. Curso 2021-2022. Fichas

24. Setembro 2021
Presentamos unha nova edición do Plan Proxecta para o curso 2021-2022 que asesora sobre sexualidade á nosa mocidade Equipo dos Centros Quérote +. — Plan Proxecta. Educación sexual. Curso 2021-2022. Santiago de Compostela, Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 2021. — 4ª ed. —  61 p. Trátase dunha publicación estruturada ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Agosto, 2021

17. Setembro 2021
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en agosto de 2021 Comunidades autónomas. Agosto, 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Resolución de 20 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la ...