Normativa de ámbito social. BOE. Xuño, 2020

01. Xullo 2020
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xuño de 2020 Normativa de ámbito social. BOE. Xuño, 2020 https://www.boe.es/diario_boe/index.php?m=06&a=2020 JEFATURA DEL ESTADO. Ingreso mínimo vital. Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (BOE, núm. 154 de 01.06.2020) ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xuño, 2020

01. Xullo 2020
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xuño de 2020 Diario Oficial de Galicia. DOG. Xuño, 2020 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?lang=es ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 30 de decembro de 2019 pola ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xuño, 2020

01. Xullo 2020
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en xuño de 2020 Comunidades autónomas. Xuño, 2020 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por ...

Informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de inclusión social de Galicia, 2019

30. Xuño 2020
Informe sobre as prestacións económicas xestionadas pola Consellería de Política Social durante 2019 relativas á renda de inclusión social de Galicia (Risga) e ás axudas de inclusión social de Galicia (AIS) Galicia, Xunta, Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Inclusión Social. Informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de inclusión social de Galicia, ...

El primer impacto en las familias acompañadas por Cáritas

30. Xuño 2020
Cáritas Española, no seu ánimo de servir ás familias e colectivos máis desfavorecidos e en maior situación de vulnerabilidade, realiza este estudo que mide o impacto da crise da COVID-19 sobre os fogares atendidos no último ano (febreiro 2019 a febreiro 2020 Equipo de Estudios de Cáritas Española, El primer impacto en las familias acompañadas ...

¿Por qué los retos de la conciliación en tiempos de Covid-19 son todavía mayores para las mujeres?

23. Xuño 2020
Unha das maiores consecuencias derivadas do Covid 19 é que a conciliación da vida laboral, persoal e familiar é máis difícil, sometendo a unha particular presión ás mulleres. Ramos, J., Gómez, A., ¿Por qué los retos de la conciliación en tiempos de Covid-19 son todavía mayores para las mujeres?. Serie: COVID-19: IvieExpress, Valencia, Instituto Valenciano ...

Glosario del coronavirus

16. Xuño 2020
Plena Inclusión España elabora este breve glosario en versión de lectura fácil relacionado co coronavirus Plena Inclusión. Glosario del coronavirus en lectura fácil. Madrid : Plena Inclusión España, 2020. 13 p. Este folleto recolle un pequeno glosario sobre o coronavirus que de manera didáctica axuda a entender os termos máis frecuentes utilizados como consecuencia da pandemia ...

El trabajo social ante la emergencia del Covid-19.

16. Xuño 2020
O Consello Xeral do Traballo Social elaborou máis de 27 documentos en apenas un mes, os cales se recompilaron neste libro nunha edición de urxencia Vicente, E., Arredondo, R. (coords.), El trabajo social ante la emergencia del Covid-19. Serie: Investigaciones e Informes del Consejo General del Trabajo Social n. 6, Madrid, Consejo General del Trabajo ...