Consellería de Política Social. Memoria, 2019

19. Novembro 2020
Xa se pode acceder á Memoria da Consellería de Política Social do 2019. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en PDF de 2019 e de anos anteriores Galicia, Xunta. Consellería de Política Social. Memoria, 2019. Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, ...