Medidas para reducir la pobreza y la exclusión social de los niños y niñas y recomendaciones para la aplicación de la Garantía Infantil Europea en España

28. Decembro 2021
Este documento ten como  obxectivo abordar a pobreza infantil e a exclusión social en España.   UNICEF, Medidas para reducir la pobreza y la exclusión social de los niños y niñas y recomendaciones para la aplicación de la Garantía Infantil Europea en España. UNICEF, Comisión Europea, 2021, 123 p. A Garantía Infantil Europea ( GIE) ...

Valora-Galicia: Instrumento para a valoración da gravidade das situacións de desprotección infantil nos servizos sociais especializados en protección de menores na Comunidade Autónoma de Galicia

23. Decembro 2021
O documento técnico VALORA-GALICIA foi deseñado para ser aplicado polos servizos sociais especializados en protección de menores da Xunta de Galicia. Achega criterios técnicos que orientan os profesionais na valoración dos casos e na toma de decisións. Valora-Galicia: Instrumento para a valoración da gravidade das situacións de desprotección infantil nos servizos sociais especializados en protección ...

Ingreso Mínimo Vital: ¿es justo con la juventud?.

17. Decembro 2021
A mocidade é o grupo social que máis sufriu as consecuencias socioeconómicas desta crise desde a perspectiva laboral, a emancipación residencial, os salarios e, mesmo, na percepción do Ingreso Mínimo Vital. Hernández, E., et al., Ingreso Mínimo Vital: ¿es justo con la juventud?. Madrid, Consejo de la Juventud de España, 2021, 76 p. A pandemia ...

El Ingreso Mínimo Vital un año después. La perspectiva autonómica.

17. Decembro 2021
Este estudo ten como obxectivo realizar o seguimento do Ingreso Mínimo Vital decretado no ano 2020 para cubrir as necesidades básicas imprescindibles dun gran número de persoas en situación de pobreza extrema desde unha perspectiva territorial. Malgesini, G. (dir.), et al., El Ingreso Mínimo Vital un año después. La perspectiva autonómica. Serie: Sociedades n. 1, ...

Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2021

13. Decembro 2021
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en novembro de 2021 Normativa de ámbito social. BOE. Novembro, 2021 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Convenios. Resolución de 19 de octubre de 2021, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio con ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2021

07. Decembro 2021
Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2021 Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en novembro de 2021 Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Novembro, 2021

07. Decembro 2021
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en novembro de 2021 Comunidades autónomas. Novembro, 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y ConciliaciónAcuerdo de 26 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, ...