El Ingreso Mínimo Vital un año después. La perspectiva autonómica.

17. Decembro 2021 Alertas

Este estudo ten como obxectivo realizar o seguimento do Ingreso Mínimo Vital decretado no ano 2020 para cubrir as necesidades básicas imprescindibles dun gran número de persoas en situación de pobreza extrema desde unha perspectiva territorial.


Malgesini, G. (dir.), et al., El Ingreso Mínimo Vital un año después. La perspectiva autonómica. Serie: Sociedades n. 1, Madrid, European Anti-Poverty Network-España, 2021, 109 p.

Este estudo ten como obxectivo realizar o seguimento do Ingreso Mínimo Vital decretado no ano 2020 para cubrir as necesidades básicas imprescindibles dun gran número de persoas en situación de pobreza extrema desde unha perspectiva territorial. O estudo forma parte da Serie Sociedades, mediante a que EAPN-É realiza e publica estudos nos que se concretan as liñas básicas de actuación reflectidas no Plan Estratéxico 2020-2022: a xeración de coñecemento compartido sobre a pobreza multidimensional e a interseccionalidad social, as políticas e o seu impacto, analizando a realidade autonómica, contando coas voces das persoas en situación de pobreza e das súas entidades, para a facilitación da interlocución, a incidencia e o fortalecemento do diálogo civil.

https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1636615603_eapninforme-imv_20211110_3.pdf