Recompilación normativa, 2020. Consellería de Política Social

25. Febreiro 2021
Esta publicación de carácter anual recolle as principais disposicións normativas de ámbito social publicadas ao longo de 2020 no DOG Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2020. ISSN 2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2020. 35 p. Selección das disposicións normativas ...

Guía práctica de actuación en epidemias de Covid-19 en residencias para personas mayores. Lecciones aprendidas durante la primera oleada. Anticipándonos a los siguientes brotes

22. Febreiro 2021
Este informe responde á necesidade de mobilizar recursos sanitarios e integrar as medidas de control da pandemia na segunda, terceira e sucesivas ondas en todos os ámbitos sanitarios, e especialmente nas poboacións máis vulnerables que viven en ambientes congregados. Monedero, I., et al., Guía práctica de actuación en epidemias de Covid-19 en residencias para personas ...

Universidad y discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad en la universidad española.

19. Febreiro 2021
Este documento constitúe unha proposta de reforma normativa, legal e regulamentaria, que supón unha revisión exhaustiva de todos os aspectos regulatorios universitarios que gardan relación relevante coas persoas con discapacidade. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Universidad y discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad en la universidad española. Madrid, Comité Español de ...

Itinerarios de trabajo social

08. Febreiro 2021
Poñemos á súa disposición o primeiro número de Itinerarios de Traballo Social, editado pola Universidade de Barcelona na que se dá a coñecer o traballo social nos seus diferentes ámbitos de intervención. Itinerarios de Trabajo Social. Barcelona : RCUB. Revistes Cientifiques de  la Universitat de Barcelona, 2021-. (Nº 1- , Enero 2021-) ISSN-e 2696-4244. A revista Itinerarios de ...

Cómo favorecer el ejercicio de derechos y deberes de las personas mayores en los cuidados familiares. Guía de orientación

03. Febreiro 2021
Esta guía busca que coidemos respectando e promovendo os dereitos das persoas coidadas sen esquecer os dereitos que teñen as persoas coidadoras Ramos, C., Lorenzo, J. (eds. y coords.), Cómo favorecer el ejercicio de derechos y deberes de las personas mayores en los cuidados familiares. Guía de orientación. Serie: Guías de la Fundación Pilares para ...

Estudo sobre senfogarismo feminino e violencia de xénero en Galicia

01. Febreiro 2021
A realización dun estudo sobre o senfogarismo feminino e violencia de xénero en Galicia é unha das medidas previstas no Plan de Persoas sen Fogar de Galicia 2019-2023. Para levalo a cabo, a Xunta de Galicia contou coa colaboración do equipo de investigación da Universidad de Santiago de Compostela. Aguayo Lorenzo, Eva… [et al.]. – Estudo ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xaneiro, 2021

01. Febreiro 2021
Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xaneiro, 2021 Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en xaneiro de 2021 Comunidades autónomas. Xaneiro, 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Presidencia. Decreto del Presidente 1/2021, de 2 de enero, por el que se ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xaneiro, 2021

01. Febreiro 2021
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xaneiro de 2021 Normativa de ámbito social. BOE. Xaneiro, 2021 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. Medidas excepcionales. Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2021

01. Febreiro 2021
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xaneiro de 2021 Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2021 Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se dá ...