Estatística de Protección de menores: operación estatística 2506-02-OE05, 2017

18. Xullo 2018
Xa se poden consultar os datos estatísticos de protección de menores de 2017 segundo o establecido no Programa estatístico anual (PEA) do IGE publicado no Decreto 131/2017, do 21 de decembro polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para 2018 (DOG nº. 246, do 29.12.2017) Galicia, Xunta. Consellería de ...

La accesibilidad universal en la edificación : especial referencia en la propiedad horizontal

16. Xullo 2018
Esta obra examina o panorama existente en canto aos dereitos das persoas con discapacidade respecto da accesibilidade ás edificacións Martínez Ortega, J.C., Pérez Velázquez, J.P., La accesibilidad universal en la edificación: especial referencia en la propiedad horizontal. Madrid, Fundación ONCE, Vía Libre, 2017, 154 p. Esta obra examina, partindo do xeral ao particular, o panorama ...

Plan Estratégico de Inclusión de Navarra (2018-2021)

13. Xullo 2018
O Plan estratéxico de Inclusión de Navarra responde ao compromiso político adquirido polo actual Goberno de Navarra de garantir o dereito das persoas en situación ou risco de exclusión, a ser apoiadas nos seus procesos de inclusión social. Navarra, Gobierno de, Dirección General de Inclusión y Protección Social, Plan Estratégico de Inclusión de Navarra (2018-2021). ...

Estatística de familias numerosas, 2017

11. Xullo 2018
Ofrecemos a continuación un enlace á estatística de familias numerosas elaborada pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica cos datos actualizados de 2017 en galego e castelán. Tamén se poden consultar os datos recompilados desde 2009 Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Estatística de familias numerosas, ...

La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e intervención

04. Xullo 2018
Presentamos este estudo editado pola Fundación Pilares sobre a soidade, un problema de saúde pública recoñecido por parte dos organismos internacionais que afecta en España a case dous millóns de persoas maiores de 65 anos. La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e intervención / Pinazo-Hernandis, Sacramento e Nunes, Mônica Donio- Bellegarde . Madrid : Fundación ...

Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xuño, 2018

04. Xullo 2018
Xa se pode consultar a recompilación normativa de Política Social das comunidades autónomas correspondente ao mes de xuño de 2018   Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de ...