Estatística de familias numerosas, 2017

Ofrecemos a continuación un enlace á estatística de familias numerosas elaborada pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica cos datos actualizados de 2017 en galego e castelán. Tamén se poden consultar os datos recompilados desde 2009

Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Estatística de familias numerosas, 2017. Santiago de Compostela ;  Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2017. 28 p. ISSN: 1139-4420

Operación estatística extraída da información facilitada polas propias persoas interesadas sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano 2017. Informa tamén sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deberán cumprir para o recoñecemento da condición de familia numerosa.

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_numerosas_2017.pdf 

Datos de 2009 a 2016:

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/publicacions?content=/Benestar/Contidos/Publicacions/publicacion_0003.html