Envejecimiento y cuidados en el entorno familiar. Reflexiones sobre el envejecimiento que viene

30. Novembro 2022
O obxectivo do documento é focalizar a mirada sobre as familias e a súa relación coa vellez e o envellecemento: para apoiar as persoas maiores. Goyenechea, J., Envejecimiento y cuidados en el entorno familiar. Reflexiones sobre el envejecimiento que viene. Madrid, Unión de Asociaciones Familiares, 2022, 135 p. O obxectivo do documento é focalizar a mirada sobre as ...

Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 para el acceso, goce y disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Aprobada por Consejo de Ministros de 3 de mayo de 2022

30. Novembro 2022
O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 presenta esta estratexia como unha folla para que o Estado español, a través das súas administracións e poderes públicos, contribúa a facer efectivos os dereitos humanos das persoas con discapacidade e das súas familias Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 para el ...

Análisis de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España : los derechos de los menores implicados en procedimientos judiciales en materia de familia

23. Novembro 2022
Neste traballo analízanse os cambios que a Lei orgánica de protección integral á infancia e á adolescencia fronte á violencia (LO 8/2021 do 4 de xuño) supón, de maneira concreta, para os dereitos dos menores intervenientes no procedemento xudicial. Villela Llop, Pilar: “Análisis de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la ...

Modernización de los servicios sociales en España: Diseño de un nuevo marco estatal

16. Novembro 2022
Os servizos sociais en España enfróntanse a unha serie de retos, Este informe suxire formas de mellorar o contexto legal, avanzar cara a servizos máis universais, fortalecer a calidade e avanzar cara a políticas máis baseadas na evidencia. OECD, Modernización de los servicios sociales en España: Diseño de un nuevo marco estatal. París, OECD Publishing, 2022, 139 p. Os ...

Los retos del acogimiento residencial. Un análisis retrospectivo tras la aprobación de la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

08. Novembro 2022
Este estudo pretende tanto a identificación de necesidades, como a proposición de medidas específicas de actuación para o cumprimento do establecido na Lei de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia, e a adecuación aos estándares da calidade no acollemento residencial e os coidados alternativos. Larrañaga, K.P., Mielgo, F., Los retos del acogimiento residencial. ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Outubro, 2022

03. Novembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en outubro de 2022 Comunidades autónomas. Outubro, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD. Orden de 28 de septiembre de 2022, complementaria a la Orden ...

Normativa de ámbito social. BOE. Outubro, 2022

03. Novembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en outubro de 2022 BOE. Outubro, 2022 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Convenios. Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Outubro, 2022

03. Novembro 2022
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en outubro de 2022 DOG Outubro, 2022 Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 1 de setembro de 2022 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nos centros dependentes do Consorcio Galego ...