Modernización de los servicios sociales en España: Diseño de un nuevo marco estatal

16. Novembro 2022 Alertas

Os servizos sociais en España enfróntanse a unha serie de retos, Este informe suxire formas de mellorar o contexto legal, avanzar cara a servizos máis universais, fortalecer a calidade e avanzar cara a políticas máis baseadas na evidencia.


OECD, Modernización de los servicios sociales en España: Diseño de un nuevo marco estatal. París, OECD Publishing, 2022, 139 p.

Os servizos sociais en España enfróntanse a unha serie de retos, entre os que se inclúen o aumento da demanda debido ao envellecemento da poboación, os cambios nos modelos familiares, o aumento da desigualdade e os cambios no mercado laboral. Os servizos están fragmentados e, con múltiples provedores, carecen de datos confiables e completos. Tamén existe unha descontinuidade entre a atención primaria e a especializada. O modelo descentralizado de competencias xera complexidade na xestión e financiamento dos servizos. Co actual sistema de gobernanza e financiamento, existen disparidades no tipo e a calidade dos servizos sociais das comunidades autónomas españolas. Ademais, existe unha falta de portabilidade dos beneficios en todo o país. Este informe suxire formas de mellorar o contexto legal, avanzar cara a servizos máis universais, fortalecer a calidade e avanzar cara a políticas máis baseadas en evidencia.

Modernización de los servicios sociales en España