Guía para facilitar la realización de actividades cotidianas significativas con personas con demencia = Eguneroko jarduera esanguratsuak dementzia duten pertsonekin egiten laguntzeko gidaliburua

11. Agosto 2020
Esta guía foi preparada para que as persoas que se ocupan de apoiar a persoas con demencia nas súas rutinas dol día a día, teñan unha ferramenta práctica para realizar actividades cotiás terapéuticas significativas. Buiza, C., Díaz-Veiga, P., Guía para facilitar la realización de actividades cotidianas significativas con personas con demencia = Eguneroko jarduera esanguratsuak ...

Actuaciones del trabajo social ante el Covid-19

11. Agosto 2020
Esta publicación recolle unha selección de materiais elaborados por profesionais do ámbito do Traballo Social e que complementan os xa publicados ante a Emerxencia do Covid-19. Vicente, E., Arredondo, R. (coords.), Actuaciones del trabajo social ante el Covid-19. Serie: Investigaciones e Informes del Consejo General del Trabajo Social n. 8, Madrid, Consejo General del Trabajo Social, 2020, ...

Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2019

05. Agosto 2020
Este estudo documenta polo miúdo o grao de cumprimento da Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade en España o pasado ano. Delegación del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2019. Serie: Convención ONU n. 25, Madrid, Comité Español de Representantes ...

Violencia institucional en el sistema de protección a la infancia

05. Agosto 2020
O obxectivo deste informe é visibilizar as diversas formas de violencia (especialmente física e psicolóxica) que se dan dentro das institucións de protección contra os nenos, nenas, adolescentes e mozos que residen nelas. Fundación Raíces, Violencia institucional en el sistema de protección a la infancia. Madrid, Fundación Raíces, 2020, 158 p. O obxectivo deste informe ...

Evaluación intermedia de la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar (2015-2020). Informe final

04. Agosto 2020
Informe sobre a  avaliación intermedia da Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar (ENI-PSH) 2015-2020. O obxectivo xeral da avaliación é determinar a implementación e posta en marcha desta estratexia. Casillas, C., Macía, M. (dirs.), Evaluación intermedia de la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar (2015-2020). Informe final. Madrid, Instituto para la Evaluación de ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xullo, 2020

03. Agosto 2020
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xullo de 2020. Normativa DOG. Xullo, 2020 Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xullo, 2020

03. Agosto 2020
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xullo de 2020 Normativa de ámbito social. BOE. Xullo, 2020 JEFATURA DEL ESTADO. Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (BOE, núm. 185 de 06.07.2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7311 MINISTERIO ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Xullo, 2020

03. Agosto 2020
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en xullo de 2020 Comunidades autónomas. Xullo, 2020 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Educación y Deporte. Resolución de 26 de junio de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ...