Violencia institucional en el sistema de protección a la infancia

05. Agosto 2020 Alertas

O obxectivo deste informe é visibilizar as diversas formas de violencia (especialmente física e psicolóxica) que se dan dentro das institucións de protección contra os nenos, nenas, adolescentes e mozos que residen nelas.


Fundación Raíces, Violencia institucional en el sistema de protección a la infancia. Madrid, Fundación Raíces, 2020, 158 p.

O obxectivo deste informe é visibilizar as diversas formas de violencia que se dan dentro das institucións de protección contra os nenos, nenas, adolescentes e mozos que residen nelas e, en especial, a violencia física e psicolóxica. Nel a Fundación Raíces pon de manifesto a violencia que relatan padecer algúns nenos e nenas acollidos en centros de Protección de Menores, supostamente exercida polo persoal de seguridade, o equipo educativo e por axentes de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado

http://www.fundacionraices.org/wp-content/uploads/2020/07/FundacionRaices_Informe.pdf