Seminario La Inclusión Social en el Medio Rural en España y en Europa

25. Outubro 2017
Esta publicación recolle o traballo e conclusións do Seminario “A inclusión social no medio rural en España e Europa” celebrado o 16 de marzo de 2017 en Valladolid. Estivo subvencionado pola Convocatoria de IRPF do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e pola Consellería de Familia e Igualdade de Oportunidades da Xunta de Castela ...

Informe 2017 del Observatorio de Dependencia

24. Outubro 2017
A Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) vén de publicar  o II Informe do Observatorio de Dependencia de 2017 no que se fai uhna análise sobre o sistema de dependencia español Jiménez-Martín, S., Viola, A., Informe 2017 del Observatorio de Dependencia. Serie: Estudios sobre la Economía Española n. 2016/22, Madrid, Fundación de Estudios de ...

Servicios de Promoción de la Autonomía Personal – SEPAP. Revisión autonómica

09. Outubro 2017
Presentamos este estudo elaborado por SIIS, Centro de Documentación y Estudios e editada polo Goberno de Navarra no que se dá una  visión ampliada das diferentes políticas que se están aplicando nesta materia nas diferentes comunidades autónomas. SIIS Centro de Documentación y Estudios, Servicios de Promoción de la Autonomía Personal – SEPAP. Revisión autonómica. Pamplona, ...

Estrategia de voluntariado de la Comunidad de Madrid 2017-2021

04. Outubro 2017
Poñemos á disposición dos nosos lectores esta publicación elaborada pola Consellería de Políticas Sociais e Familia da Comunidade de Madrid Consejería de Políticas Sociales y Familia, Estrategia de voluntariado de la Comunidad de Madrid 2017-2021. Madrid, Comunidad de Madrid, 2017, 80 p. A prioridade da Estratexia de Voluntariado da Comunidad de Madrid 2017-2021 é a ...

Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Setembro, 2017

03. Outubro 2017
Xa se pode consultar a recompilación normativa de ámbito social das comunidades autónomas correspondente ao mes de setembro de 2017 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. Decreto 142/2017, de 29 de agosto, por el que se modifican los Decretos 204/2015, de 14 de julio, ...