Recompilación normativa. Consellería de Política Social, 2016

18. Xaneiro 2017
Xa se pode consultar a Recompilación Normativa, con todas as disposicións normativas publicadas pola Consellería de Política Social no Diario Oficial de Galicia ao longo de 2016. Recompilación Normativa. Consellería de Política Social, 2016 / [Recompila e edita] Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Sección de Publicacións e Estatísticas, 31 p. Esta edición da Recompilación Normativa ...

Centro de Documentación Hegoa. Boletín de Recursos de Información, nº49, 2016

17. Xaneiro 2017
Xa se pode consultar o novo número do Boletín editado polo Centro de Documentación Hegoa e dedicado á Axenda 2030, a nova axenda internacional de desenvolvemento  aprobada pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas (AXNU) en setembro de 2015 Esta nova axenda internacional de desenvolvemento está contida na resolución “Transformar o noso mundo: a Axenda 2030 para o ...

BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social. Nº 5 (Novembro-Decembro, 2016)

11. Xaneiro 2017
 Xa se pode consultar o novo número do BdB (nº 5, nov.-dec 2016) elaborado  pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Consellería   BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social. Nº 5 (Novembro-Decembro, 2016) / elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas. Edita: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral ...

Perfil del beneficiario de pensiones no contributivas y prestaciones

11. Xaneiro 2017
Presentamos esta publicación elaborada polo IMSERSO que actualiza o Ficheiro técnico de pensionistas non contributivos de xubilación e invalidez  a decembro de 2015. Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Perfil del beneficiario de pensiones no contributivas y prestaciones sociales y económicas. Diciembre 2015. Serie: Col. Documentos, Serie Documentos Estadísticos n. 22031, Madrid, Ministerio de Sanidad, ...

Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Decembro, 2016

10. Xaneiro 2017
Xa se pode consultar unha selección da normativa de Política Social publicada polos diarios oficiais das comunidades autónomas en Decembro de 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Resolución de 25 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la ...