Informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de inclusión social de Galicia 2020

30. Xuño 2021
Informe sobre as prestacións económicas xestionadas pola Consellería de Política Social durante 2020 relativas á renda de inclusión social de Galicia (Risga) e ás axudas de inclusión social (AIS) Galicia, Xunta, Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Inclusión Social. Informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de inclusión social de Galicia, 2020. Santiago ...

Mi heroína eres tú : ¿Cómo pueden los niños luchar contra la Covid-19?

25. Xuño 2021
Este libro é froito da distribución dunha enquisa mundial en árabe, chinés, francés, español e ruso para avaliar a saúde mental e as necesidades psicosociais dos nenos durante o brote de COVID-19. Patuck, Helen. Mi heroína eres tú: ¿Cómo pueden los niños luchar contra la Covid-19?. [S.l.] : Grupo de Referencia sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial ...

Soluciones al sinhogarismo. Evaluación de la metodología Housing First en España

17. Xuño 2021
Este documento recolle os principais resultados obtidos na avaliación externa do programa Hábitat, a partir do seguimento durante 18 meses das persoas participantes na avaliación (grupo Hábitat e grupo control). Panadero, S., et al., Soluciones al sinhogarismo. Evaluación de la metodología Housing First en España. Madrid, Hogar Sí, Provivienda, 2021, 150 p. Este documento recolle os ...

Anuario de mediación y solución de conflictos. Nº 8 (2021)

09. Xuño 2021
  O monográfico nº 8 do anuario, de recente publicación, está dedicado ao Covid 19 Anuario de mediación y solución de conflictos. Nº 8 (2021). Monográfico dedicado ao Covid 19. Índice e resumo dos artigos: Pandemia y gestión de conflictos, hacer de la necesidad virtud… / Leticia García Villaluenga, Eduardo Vázquez de Castro   Resumo Efecto de la COVID-19 ...

Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2021. Actualizada a 15 de mayo de 2021

04. Xuño 2021
A guía ten como obxectivo facilitar información actualizada ás persoas que teñen responsabilidades familiares sobre as prestacións, beneficios e servizos que teñen á súa disposición no ámbito da Administración Xeral do Estado Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2021. Actualizada a 15 de mayo ...

Guía para el uso responsable de las nuevas tecnologías

03. Xuño 2021
Esta guía, coeditada pola Consellería de Política Social e a Fundación Ingada ten como obxectivo  presentar as características do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) por facer un mal uso das novas tecnoloxías. Diéguez Rodríguez, Ana, Cambeiro Díaz, Carolina, Vilas Debén,  Natalia ; Ilustradora, Díaz Martínez, Encarnación. Guía para el uso responsable de las nuevas ...

Manual de organización y funcionamiento de los Servicios Sociales de Atención Primaria

02. Xuño 2021
Os servizos sociais de Atención Primaria da Comunitat Valenciana contan por primeira vez na historia cun manual de organización e funcionamento ( MOF), impulsado desde a Vicepresidencia e Conselleria de Igualdade e Servizos Sociais. Generalitat Valenciana, Dirección General de Atención Primaria y Autonomía Personal, Manual de organización y funcionamiento de los Servicios Sociales de Atención ...

Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales 2020/ Índice DEC por Comunidades Autónomas/ Tablas de datos de cada indicador

02. Xuño 2021
O Índice DEC mide e valora aspectos relacionados coas necesidades sociais da poboación. Pero ademais é o único estudo que trata de medir e avaliar o desenvolvemento das estruturas e orzamentos dun Sistema, os Servizos Sociais, que atenden as necesidades de máis de 8 millóns de persoas en España Álvarez, A., et al., Índice DEC. ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Maio, 2021

01. Xuño 2021
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en maio de 2021 Comunidades autónomas. Maio, 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General ...

Normativa de ámbito social. BOE. Maio, 2021

01. Xuño 2021
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en maio de 2021 Normativa de ámbito social. BOE. Maio, 2021 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Juzgados de Primera Instancia. Acuerdo de 28 de abril de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el ...