Guía para el uso responsable de las nuevas tecnologías

Esta guía, coeditada pola Consellería de Política Social e a Fundación Ingada ten como obxectivo  presentar as características do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) por facer un mal uso das novas tecnoloxías.


Diéguez Rodríguez, Ana, Cambeiro Díaz, Carolina, Vilas Debén,  Natalia ; Ilustradora, Díaz Martínez, Encarnación. Guía para el uso responsable de las nuevas tecnologías. Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica ; A Coruña : Fundación Ingada, 2021
Nesta guía expóñense con claridade as razóns biolóxicas de porqué as persoas con TDAH teñen máis predisposición a abusar e facer mal uso das novas tecnoloxías, coa correspondente invasión da privacidade, á cal se dedica tamén un capítulo. É moi importante que se entenda a importancia das condicións e termos de cesión de información (a tendencia natural dunha persoa hiperactiva é aceptar sen mirar).
Hai capítulos dedicados aos usos máis frecuentes: os videoxogos, as redes sociais, nos cales, ademais de describilas, trata como se debe facer un uso correcto, os potenciais perigos e como evitalos, así como recomendacións de vida saudable dando alternativas divertidas e formativas.
A guía finaliza con moito material práctico e consellos práctico, de moito valor para as familias e educadores.
En definitiva, os principais obxectivos desta guía son presentar as características do trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) por facer un mal uso das novas tecnoloxías, definir e mostrar o funcionamento das redes sociais e videoxogos máis empregados e por último, dotar os adultos de ferramentas e estratexias que lles permitan educar e acompañar no uso saudable das novas tecnoloxías.