Anuari de l’envelliment: Illes Balears

26. Xaneiro 2022
Este Anuario do Envellecemento editado pola Universidade das Illas Baleares forma parte das accións de promoción da calidade de vida das persoas maiores desde a atención, a investigación e a formación permanente dos profesionais dedicados a este colectivo desde distintos ámbitos: saúde, servizos sociais e educativos, etc. Anuari de l’envelliment Illes Balears. Palma : UIB.  ISSN: 2174-7997. Inicio: ...

Zerbitzuan, nº 75

21. Xaneiro 2022
Presentamos o nº 75 da revista Zerbitzuan, revista especializada nas políticas de benestar social e elaborada por  SIIS Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía Careaga. SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga. .Zerbitzuan, nº 75. Vitoria :  Servicio Central de Publicacións do Goberno Vasco, 2021.  Depósito Legal: SS 101-1986. ISSN: 1134-7147. Internet: https://doi.org/10.5569/1134-7147.75 ...

Biblioteca inclusiva: modelo para proyectos bibliotecarios de inclusión social

20. Xaneiro 2022
É un conxunto de ideas, pautas e instrucións para que os bibliotecarios realicen proxectos innovadores que axuden á integración social de colectivos que se atopan en situacións de precariedade e risco de exclusión. Daysi Johanna Hernández…[et al.]. Biblioteca inclusiva: modelo para proyectos bibliotecarios de inclusión social. Ineli (International Network of Emerging Library Innovators) Iberoamérica. 60 ...

Leer para crecer: modelo para proyectos bibliotecarios con familias

18. Xaneiro 2022
Guía de referencia para bibliotecarios na que se dan pautas que serven para o deseño de proxectos sociais de fomento de lectura en familia e que potencian á súa vez o papel de mediador da biblioteca. Leer para crecer: modelo para proyectos bibliotecarios con familias. INELI Iberoamérica, 2018 O programa International Network of Emerging Library Innovators ( ...

Análisis de los Servicios Sociales. Las personas atendidas y la perspectiva autonómica

18. Xaneiro 2022
Análise crítica do funcionamento dos Servizos Sociais, tendo  en conta o contexto ocasionado pola pandemia de Covid-19 Malgesini, G. (dir.), et al., Análisis de los Servicios Sociales. Las personas atendidas y la perspectiva autonómica. Serie: Sociedades, Madrid, European Anti-Poverty Network-España, 2021, 102 p. O obxectivo xeral deste estudo da Serie Sociedades é efectuar unha análise crítica do funcionamento dos ...

Foro de debate: Hacia una sociedad cuidadora. Libro Blanco de Ciudades que Cuidan

18. Xaneiro 2022
A Fundación Mémora recolle as reflexións dunha serie de expertos que debaten o lugar que ocupan os coidados, especialmente das persoas maiores, nas contornas urbanas. Foro de debate: Hacia una sociedad cuidadora. Libro Blanco de Ciudades que Cuidan. Madrid, Fundación Mémora, 2021, 356 p. A Fundación Mémora presenta o Libro branco de cidades que coidan, un compendio ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Decembro, 2021

11. Xaneiro 2022
Comunidades autónomas. Decembro, 2021 Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en decembro de 2021 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. Corrección de errores de la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la ...

Normativa de ámbito social. BOE. Decembro, 2021

10. Xaneiro 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en decembro de 2021 Normativa de ámbito social. BOE. Decembro, 2021 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Empleo. Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Decembro, 2021

10. Xaneiro 2022
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en decembro de 2021 Decembro de 2021   Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, pola que se declara de interese galego a Fundación de Mayores ...