Foro de debate: Hacia una sociedad cuidadora. Libro Blanco de Ciudades que Cuidan

18. Xaneiro 2022 Alertas

A Fundación Mémora recolle as reflexións dunha serie de expertos que debaten o lugar que ocupan os coidados, especialmente das persoas maiores, nas contornas urbanas.


Foro de debate: Hacia una sociedad cuidadora. Libro Blanco de Ciudades que Cuidan. Madrid, Fundación Mémora, 2021, 356 p.

A Fundación Mémora presenta o Libro branco de cidades que coidan, un compendio que recolle as reflexións de máis de 100 expertos en 22 especialidades para encamiñar as nosas urbes cara a un novo paradigma no que os coidados ocupen un lugar central. Con este traballo, dan un paso máis na súa vontade de avanzar cara a un novo modelo urbano que estea preparado ante os retos de futuro que expoñen o envellecemento da poboación, a concentración da vida nas cidades e o aumento da soidade non desexada, especialmente no colectivo das persoas maiores.

https://www.siis.net/documentos/ficha/569890.pdf