Programa de estimulación para personas con Alzheimer. Una herramienta dirigida a los profesionales para el trabajo diario con personas con Alzheimer u otras demencias

23. Setembro 2019
Documento baseado no uso das Terapias Non Farmacolóxicas como ferramenta de traballo destinada aos profesionais que atenden a persoas con Alzheimer e outras demencias. Barrio, E., et al., Programa de estimulación para personas con Alzheimer. Una herramienta dirigida a los profesionales para el trabajo diario con personas con Alzheimer u otras demencias. Madrid, Confederación Española ...

Salud mental en las personas mayores. Una guía práctica

20. Setembro 2019
Esta guía editada pola Universidade de Zaragoza preséntanos un resumo de problemas de saúde mental en maiores e vai dirixida aos profesionais de atención primaria. De la Cámara, C., Lobo, A., Salud mental en las personas mayores. Una guía práctica. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2019, 43 p. Os problemas de saúde mental son tan frecuentes en ...

Papers. Revista de Sociologia. Abril-junio 2019, vol. 104, núm. 3

16. Setembro 2019
Presentamos o último número de Papers. Revista de Sociologia, de periodicidade cuadrimestral editada pola Universidade Autònoma de Barcelona Papers. Revista de Sociologia. Abril-junio 2019, vol. 104, núm. 3, p. 375-600. ISSN 2013-9004 (digital), ISSN 0210-2862 (paper). https://papers.uab.cat Papers. Revista de Sociologia ( ISSN 2013-9004) é unha publicación en formato electrónico do Departamento de Socioloxía da ...

Protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección e intervención ante el mal trato a personas mayores

06. Setembro 2019
Ferramenta elaborada desde as consellerías de Servizos e Dereitos Sociais e de Sanidade do Principado de Asturias, xunto aos Servizos sociais municipais, co obxectivo de avanzar cara a unha sociedade na que se preste especial atención á diferenza entre as persoas e ás súas situacións de vulnerabilidade Protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato ...

El proceso de información y consentimiento en los Servicios Sociales. Guía de recomendaciones éticas

05. Setembro 2019
Esta guía propón pautas éticas para xestionar todo o proceso de información e consentimento nos servizos sociais e cumprir, de paso, a normativa vixente na materia Departamento de Acción Social, El proceso de información y consentimiento en los Servicios Sociales. Guía de recomendaciones éticas = Informazio eta baimen prozesua Gizarte Zerbitzuetan. Gomendio etikoen gida. Bilbao, ...

Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2019

03. Setembro 2019
O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social publica anualmente esta guía co obxectivo de facilitar información ás persoas que teñen responsabilidades familiares sobre as prestacións, beneficios e servizos que teñen á súa disposición no ámbito da Administración Xeral do Estado. O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social publica anualmente esta “Guía de Axudas ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2019

02. Setembro 2019
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en agosto de 2019 Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican as resolucións ditadas no procedemento BS306B, respecto das axudas convocadas ao abeiro ...

Normativa de ámbito social. BOE. Agosto, 2019

02. Setembro 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en agosto de 2019 Normativa de ámbito social. BOE. Agosto, 2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. Colegios profesionales. Ley 1/2019, de 14 de junio, para la creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía (BOE, núm. 188 de 07.08.2019) ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Agosto, 2019

02. Setembro 2019
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en agosto de 2019 Comunidades autónomas. Agosto, 2019 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Resolución de 30 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, ...