Estatística de familias numerosas, 2019

29. Xullo 2020
Xa se poden consultar os datos da Estatística de Familias Numerosas correspondentes a 2019 Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Estatística de familias numerosas, 2019. Santiago de Compostela ;  Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2017. 28 p. ISSN: 1139-4420. Esta ...

Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores: Memoria 2019

29. Xullo 2020
Xa se pode consultar a información estatística cos datos de 2019 sobre a execución das medidas ditadas polos xulgados de menores, nos termos establecidos na Lei orgánica 5/2000 do 12 de xaneiro. Galicia, Xunta. Consellería de Política Social. — Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade ...

Estatística de protección de menores: operación estatística 2506-02-OE05 | 2019

22. Xullo 2020
Xa se poden consultar os datos estatísticos de protección de menores de 2019 segundo o establecido no Programa estatístico anual (PEA) do IGE publicado no Decreto 162/2019, do 19 de decembro polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para 2020 (DOG nº. 248, do 31.12.2019) Galicia, Xunta. Consellería de Política ...

Efectos y consecuencias de la crisis de la COVID-19 entre las personas con discapacidad

21. Xullo 2020
Este informe ten como obxectivo principal profundar e analizar os efectos que a crise sanitaria produce entre o colectivo de persoas con discapacidade, colectivo especialmente sensible desde o plano social, laboral e sanitario. Silván, C., Quífez, L.E., Efectos y consecuencias de la crisis de la COVID-19 entre las personas con discapacidad. Madrid, Fundación Once, Odismet, 2020, ...

Crear un futuro mejor para las personas y el planeta: una reflexión estratégica desde el movimiento asociativo de la discapacidad. “Una mirada hacia al futuro: innovar para afrontar desde la discapacidad los grandes retos del siglo XXI”.

21. Xullo 2020
Este documento analiza, desde a reflexión,  como crear un futuro mellor para as persoas e o planeta, desde a perspectiva da discapacidade organizada. Comisión de Cooperación e Innovación Asociativas del CERMI Estatal, Crear un futuro mejor para las personas y el planeta: una reflexión estratégica desde el movimiento asociativo de la discapacidad. “Una mirada hacia ...

BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 26 (Maio-xuño, 2020)

13. Xullo 2020
Xa se pode consultar o nº 26 do BdB. Boletín de Benestar, Boletín Informativo de Política Social coas novas de actualidade dos dous últimos meses, evolución da Covid en Galicia en relación co resto das comunidades autónomas e España, Novas alertas bibliográficas, de institucións, etc. e recompilación normativa de ámbito social de Galicia, comunidades autónomas, ...

Distancia social y derecho al cuidado

03. Xullo 2020
Este informe tenta trazar algúns aspectos prospectivos do futuro e como abordar algúns dos retos que nos esperan como a desigualdade, a pobreza e a exclusión social. Distancia social y derecho al cuidado. Serie: Análisis y Perspectivas, Madrid, Fundación FOESSA, 2020, 50 p. Os cambios tan profundos que se viviron no segundo trimestre de 2020 ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xuño, 2020

01. Xullo 2020
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xuño de 2020 Normativa de ámbito social. BOE. Xuño, 2020 https://www.boe.es/diario_boe/index.php?m=06&a=2020 JEFATURA DEL ESTADO. Ingreso mínimo vital. Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (BOE, núm. 154 de 01.06.2020) ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xuño, 2020

01. Xullo 2020
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xuño de 2020 Diario Oficial de Galicia. DOG. Xuño, 2020 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?lang=es ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 30 de decembro de 2019 pola ...